Gustaf Adolf
2052
Gustaf Adolf
Besöksadress:
Larmtorget 2
Postadress:
Larmtorget 2
392 32 KALMAR

0480-104 17
gustaf.adolf@frimurarorden.se

Gustaf Adolf

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Minnesord Thomas Holmér

OM i S:t Andreaslogen Gustaf Adolf, Kalmar

När årets studenter sprang ut från Oscarsgymnasiet i Oskarshamn nåddes jag av budet om Thomas Holmérs hastiga och oväntade bortgång. Att jag fick beskedet just då var speciellt.I mer än två årtionden hade kör- och ungdomsledaren Thomas uppvaktat de studenter som tillhört någon av hans många verksamheter i Döderhults församling.Hösten 1988 kom han till oss som en studietrött teologistudent från Lund. Han lovade mig att under ett år i församlingens tjänst vara ungdomsledare med titeln församlingsassistent, för att få till stånd en omstart i sitt liv.Hans studier hade inte blivit vad han tänkt sig. Examinerad kyrkomusiker som han var sedan tonåren, hade hans tjänster genast tagits i anspråk i studentkyrkan i Lund och med vederbörlig behörighet hade han kört taxi på kvällarna.Det säger sig självt att han inte hann med allt han önskade göra. Mångsyssleriet hade ett pris!

Han hade inte varit hos oss många veckor förrän han förstod att jag var frimurare och nyfiket började fråga om frimureriet.Han hade då bibringats en mycket negativ bild av det svenska frimureriet och sade sig inte kunna begripa hur en präst i Svenska kyrkan kunde vara frimurare. Hans nyfikenhet övergick snart till ett positivt intresse och det dröjde inte länge förrän jag hade hans ansökan om medlemskap i Orden med mig till S:t Johanneslogen Orion i Oskarshamn.Redan från början visade Thomas stort intresse för i synnerhet vårt rituella arbete och upptäckte genast detaljer i våra ritual som gissningsvis gått de flesta förbi.

Snart efter att han erhållit den tredje logegraden engagerades han i Orion som talman. Thomas skulle visa sig besitta en ovanlig pedagogisk gåva. Han kunde tala om ”andliga ting” på ”vanligt folks” språk.Av det år han lovat mig skulle det bli mer än två årtionden.Han övergick snart till heltidstjänst som kyrkomusiker och i de många körer han fick leda samlades inte minst bygdens ungdomar. Hans skicklighet som musiker togs också i anspråk i provinsiallogen i Linköping, där han efterträdde den genommusikaliske Birger Nielsen på orgelpallen.Som mycket uppskattad musikföreståndare tjänstgjorde han i den logen i inte mindre än 17 år. Under den perioden hann han dessutom att vara Ordförande i Brödraföreningen De Tre Stjärnor i Oskarshamn under sex år.

När jag skulle pensioneras meddelade Thomas sin avsikt att avbryta sin anställning hos oss. Jag tog då ett löfte av honom att stanna åtminstone ett år efter min avgång. Det vi gemensamt byggt upp måste föras vidare!Det löftet höll han.Efter ca ett år flyttade han som kyrkomusiker till Dörby och bosatte sig med sin familj i Kalmar. Skämtsamt menade man i stiftet att han ”ärvts” inom familjen Norrgård. Visserligen heter kyrkoherden i Dörby Gabriel Norrgård, men Thomas fick tjänsten i Dörby helt och hållet på egna meriter som musiker och kyrklig medarbetare.

Inte långt efter återkomsten till Kalmar utsågs han till talman i S:t Johanneslogen Carl och 2016 utnämndes han till ordförande mästare i S:t Andreaslogen Gustaf Adolf. Här kom han att göra djupa intryck och bestående avtryck genom sin stora kunskap, sin vänfasthet och en naturlig lyskraft i kombination med ödmjukhet.

Hans intresse för frimureriet var genuint. Han såg särskilt anknytningen mellan frimureriet och kristen tro. Hans insikter präglade hela logen, dess arbete och dess utveckling.Inom vår Orden finns en tendens att uppfatta Andreasfrimureriet som enbart en ”transportsträcka” mellan Johanneslogen och Kapitlet. Thomas hade fått gåvan att se djupet och hela det frimureriska sambandet i Andreaslogen.

Thomas blev ingen gammal man. Men han brukade sin tid väl och hann med mer än de flesta under sina 57 år!Vår saknad är stor efter en ovanligt medveten frimurarbroder. 

Leif Norrgård,Ordens högste prelat
 

1/1
Reviderad: 2018-06-18