Gustaf Adolf
2052
Gustaf Adolf
Besöksadress:
Larmtorget 2
Postadress:
Larmtorget 2
392 32 KALMAR

0480-104 17
gustaf.adolf@frimurarorden.se

Gustaf Adolf

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Sammankomster 2019.

S:t Andreaslogen Gustaf Adolfs sammankomster vintern 2019

    2019-02-18
Receptionsloge i grad IV-V, måndag den 18 februari.
Talman: Jan Perselli.
----------------------------------------------------------------
  2019-02-25
Måltidsloge i grad IV-V, måndag den 25 februari.
Talman: Joachim Håkansson.
OBS! Föranmälan om deltagande senast torsdag 21 feb till fcm.ga@frimurarorden.se
----------------------------------------------------------------                                                                         
   2019-03-04
Receptionsloge i grad VI, måndag den 4 mars.
Talman: Karl-Olof Axman
----------------------------------------------------------------     
  2019-03-11
Receptionsloge i grad IV-V, måndag den 11 mars.
Talman: Joachim Håkansson
----------------------------------------------------------------
   2019-03-18
Receptionsloge i grad VI, måndag den 18 mars.
Talman: Jan Perselli.
----------------------------------------------------------------
   2019-03-25
Instruktionsloge i grad IV-V, måndag den 25 mars.
Talman: R&K Herman Håkansson
----------------------------------------------------------------
   2019-04-01
Receptionsloge i grad VI, måndag den 1 april.
Talman: Jan Perselli.
---------------------------------------------------------------
2019-04-08
Receptionsloge i grad IV-V, måndag den 8 april.
Talman: Joachim Håkansson
----------------------------------------------------------------
   2019-04-15
Receptionsloge i grad VI, måndag den 15 april.
Talman: Karl-Olof Axman
----------------------------------------------------------------
   2019-04-29
Instruktionsloge i grad VI, måndag den 29 april.
Talman: --------------
----------------------------------------------------------------
2019-05-06
Receptionsloge i grad IV-V, måndag den 6 maj.
Talman: Joachim Håkansson
----------------------------------------------------------------
2019-05-13
VÅRSOARÉ
Anmälan om deltagande till fcm.ga@frimurarorden.se senast den 6 maj
 

1/1

Minnesord Thomas Holmér

OM i S:t Andreaslogen Gustaf Adolf, Kalmar

När årets studenter sprang ut från Oscarsgymnasiet i Oskarshamn nåddes jag av budet om Thomas Holmérs hastiga och oväntade bortgång. Att jag fick beskedet just då var speciellt.I mer än två årtionden hade kör- och ungdomsledaren Thomas uppvaktat de studenter som tillhört någon av hans många verksamheter i Döderhults församling.Hösten 1988 kom han till oss som en studietrött teologistudent från Lund. Han lovade mig att under ett år i församlingens tjänst vara ungdomsledare med titeln församlingsassistent, för att få till stånd en omstart i sitt liv.Hans studier hade inte blivit vad han tänkt sig. Examinerad kyrkomusiker som han var sedan tonåren, hade hans tjänster genast tagits i anspråk i studentkyrkan i Lund och med vederbörlig behörighet hade han kört taxi på kvällarna.Det säger sig självt att han inte hann med allt han önskade göra. Mångsyssleriet hade ett pris!

1/1