Gothungia
2184
Gothungia
Besöksadress:
Postgatan 4 B
Postadress:
c/o Lage Frej, Blåklintsvägen 19
283 43 OSBY

073-232 18 92
gothungia@frimurarorden.se

Gothungia

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Brödraföreningen Gothungia i Osby grundades 1954 och hur det gick till berättar här vår förförre ordförande - genom ett (förkortat) utdrag i en minnesskrift från 1984: Från initiativ till och med invigning.

5 maj 1952
hålles på Nils Gustaf Ehrenbergs initiativ ett sammanträde "å kommunalrummet i Osby med frimurarebröder av olika grader i syfte att efter erhållet godkännande från PM bilda en brödraförening i Osby".
Närvarande "ett femtontal bröder" beslöt enhälligt att ingå till PM med vördsam anhållan att få bilda en brödraförening i Osby. Inträdesavgiften skulle vara 10:- kr och att föreningens namn skulle vara Frimurare Föreningen Gothungia och dess valspråk: "In Honorem Johannis". Föreningens Högtidsdag skulle vara den 24 oktober - eller så nära sagda dag som möjligt". Skrivelsen till Provinsialmästaren som samtliga närvarande bröder undertecknat, ersattes sedan med en underdånig framställning till VSM, H M Konungen.

25 november 1952
hölls sammanträde på Stora Hotellet med ämbetsmännen. Skrivelse från Loge Direktorium föredrogs liksom normalstagdar for brödraföreningar. VSMs medgivande till föreningens bildande och utnämning av samtliga ämbetsmän erhölls 30 juni 1953.

9 november 1953
meddelats från Provinsiallogen att den tilltänkte ordföranden avsagt sig uppdraget att vara ordförande och att denna avsägelse godkänts.
"Till ny ordförande valdes rektor E Arfwedson och till ny vO landsfiskal O Cosmo."
Den 4 december 1953 utfärdades av VSM utnämning enligt ovan och 27 mars 1954 signerade VSM, kung Gustaf VI Adolf, installationsfullmakten, men inte förrän den.

8 oktober 1954
hölls invigning och ordförandeinstallation med ordens stormarskalk, tillika ordförande för Logedirektorium, RokmRk f. generaldirektören Harald Malmberg och t.f. Provinsialmästaren för Skånska Provinsiallogen, landshövding Per Westling, i spetsen för denna loges övriga fyra deltagande ämbetsmän B W Widmark, Henning Nilsson, C G Schönbeck och Chr. Jensen. Förste Fadder var FDM i Cubiska Stenen O F Ljunggren och Andre Fadder OM i S :t Christopher N H Holmquist.
Såväl i Emil Arfwedsons invigningstal som i Provinsialmästarens anförande anspelades med anledning av föreningens namn på den karga göingebygden respektive den bygd där människor fått kämpa för rätt och frihet fordom med vapen i hand, men framdeles som frimurare med andra vapen för sina ideal.