Frimurarföreningen Ronneby Brödraförening
2114
Frimurarföreningen Ronneby Brödraförening
Besöksadress:
Borgmästaregården, Karlskronagatan 38
372 36 RONNEBY
Postadress:
c/o B Björklund, Kullavägen 3
372 31 RONNEBY

0733495491
ronneby@frimurarorden.se

Frimurarföreningen Ronneby Brödraförening

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

När samtalen att bilda en brödraförening i Ronneby påbörjades är obekant. Aktiva frimurare i Ronneby kommun hade troligen haft dessa funderingar en längre tid. En av anledningen till dessa funderingar hade säkert sin orsak i det på den tiden relativt besvärliga reseavståndet till Karlskrona, där närmaste logen fanns. Ett logebesök på den tiden var både tidskrävande och dyrbart med hänsyn till dåtidens kommunikationer. Nästan utslutande utfördes dessa på smalspårig järnväg eller hästskjuts. Många gånger tillämpades även övernattning då logekvällarna blev långa eller vädret dåligt. Under dessa omständigheter samlades ett antal bröder bosatta i Ronneby och dess närhet och fattade ett gemensamt beslut om att försöka bilda en brödraförening.

Måndagen den 8 oktober 1900 sammankallades därför ett första protokollfört konstituerade sammanträde i Ronneby rådhus med ett antal intresserade fimurarbröder. Initiativtagare till sammankomsten var drätselkamrern Joel Eriksson som också blev föreningen förste ordförande, ett ämbete som han hade till år 1930.

1913 påbörjades diskussionen om föreningens heraldiska vapensköld. Sköldens förlaga blev godkänd av heraldikern, målad och levererad den 16 oktober 1915.

Föreningens sammankomster fram till 1912 hölls i nämdemännens rum i Ronneby rådhus. 1913 flyttade föreningen till nybyggda Statshotellet. Där hölls sammankomsterna under 45 år.

Av olika anledningar uppstod svårigheter att fortsätta arbetet i dessa lokaler. Då uppstod tanken att förvärva en egen fastighet Tillfälle härtill erbjöds 1957 då kommunalborgmästaren Ragnar Wasser förklarade sig villig att försälja sin fastighet den s.k. Borgmästaregården. Då föreningen inte ensam hade ekonomiska resurser för inköp av fastigheten träffades en överenskommelse med Ronneby Fabriks och Hantverksförening. Denna överenskommelse innebar att föreningarna gemensamt köpte fastigheten. De båda föreningarna bildade i samband med köpet en fastighetsförening, Borgmästaregårdens Ekonomiska förening, med uppgift att förvalta fastigheten.

Under årens lopp har flera ombyggnads och underhållsarbeten genomförts på byggnaden både in och utvändigt bl.a. har köksavdelningen och serveringslokalen utökats och moderniserats.

Restaurangavdelningen drivs i privat regi.

Ronneby Brödraförening har, genom sitt delägande i Borgmästaregården, tillgång till mycket bra lokaler som även av andra föreningar delvis använder. Restaurangavdelningen används mycket för privata tillställningar och Borgmästaregården är ett känt begrepp i Ronneby

Hans Westerholm