Frimurarföreningen Cimbris, Simrishamn
2164
Frimurarföreningen Cimbris, Simrishamn
Besöksadress:
Storgatan 23, Simrishamn
Postadress:
c/o Bengt-Olov Lindqvist, Järnvägsgatan 3
272 32 SIMRISHAMN

cim@frimurarorden.se

Frimurarföreningen Cimbris, Simrishamn

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimurarledd verksamhet har bedrivits på Österlen sedan allra senast 1901. Det är belagt att fyra bröder detta år började samla in pengar till "lindring av vanlottade likars nöd". År 1903 kom DHU Brodern, lektor Emil Petersson från Malmö för att hålla en instruktion i Simrishamn. Två år senare, 1905, samlades frimurare från Kristianstad, Malmö och Simrishamn till en Sommarträff här. Ett foto från detta synnerligen välbesökta möte finns bevarat.

Den 8:e mars 1908 återkom lektor Petersson för att hålla ännu en instruktion, och vid efterföljande samkväm bildade de närvarande 9 simrishamnsbröderna "Föreningen Brödraförbundet". Föreningens startkapital var 152 kronor och 43 öre. Under de närmaste åren höll Brödraförbundet ett antal möten; under det första verksamhetsåret åtta sammanträden och under de andra och tredje vardera sju.

Den 27 juli 1911 besöktes föreningen av Visitator a latere, Professor Dunér, och som en direkt följd av denna visitation förbjöds föreningen att fortsatt låna frimurerisk litteratur ifrån SPL's bibliotek. Föreningen Brödraförbundets månatliga sammanträden inställdes därmed.

Den 9 december samma år samlades man åter och då kunde Ordförande meddela att PM DHstU Br Landshövding A. Asker uppmanat föreningens bröder att hos Hans Maj:t Konungen, IX Frimurar-Provinsens V.S.V. och Styrande Mästare göra underdånig framställning om rätt att bilda en laglig Brödraförening i Simrishamn. En sådan framställning ingick i januari 1912. Bröderna beslöt också att på gemensam bekostnad inreda en lokal som vid den tiden var en enkel källare tillhörande en frimurarbroder.

Den 23 oktober 1912 höll Föreningen Brödraförbundet sitt sista sammanträde, och det meddelades därvid att "Hans Maj:t Konungen i nåder beviljat den hos honom gjorda underdåniga framställningen om bildandet av en laglig Frimurare Brödraförening i Simrishamn och den 30 augusti fastställt stadgar för densamma." Föreningen Brödraförbundet upplöstes och dess medel överfördes till den nybildade Simrishamns Brödraförening.

Föreningslokalen blev färdigställd i februari 1913, och invigning skedde vid Simrishamns Brödraförenings första Högtidsdag den 9:e februari 1913. Verksamheten bedrivs än i dag i samma lokal.

Den 23 juni 2009 beslutade Svenska Frimurare Ordens Stormästare, Anders Fahlman, att Simrishamns Brödraförening fick byta namn till Frimurarföreningen Cimbris. Namnbytet skedde för att öka föreningens synlighet i samhället.

Under de gångna åren har föreningen haft tolv Ordföranden: 
1912 – 1919 Stationsinspektor Fredrik Sjöborg
1919 – 1926 Häradsskrivare Carl Lundblad
1926 – 1942 Landsfiskal Oscar Hederström
1942 – 1959 Vice konsul Gunnar Ohlsson
1960 – 1972 Sparbanksdirektör Göte Aspegren
1972 – 1982 Byggnadschef Erik Gidlund
1982 – 1988 Fabrikör Hugo Lundholm
1988 – 2000 Överlantmätare Anders Hellström
2000 – 2009 Kyrkoherde Mats Hagelin
2009 -  2015 VD Stellan Karlsson
2015 -  2018 Direktör Kjell Pettersson
2018 -           Fil Kand Magnus Linder