Frimurareföreningen EOS
2074
Frimurareföreningen EOS
Krafts Torg 10
223 50 LUND

046-211 12 24
eos@frimurarorden.se

Frimurareföreningen EOS

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Frimurareföreningen Eos erbjuder, förutom instruktioner vid ordinarie sammankomster, även utbildningskvällar, samtalskvällar, biblioteksaftnar och besök i andra enheter inom landet såväl som i utlandet.

Information om våra utbildningstillfälen eller studiebesök framgår normalt sett av arbetsordningen men det händer att vi även erbjuder andra möjligheter som meddelas via hemsida och "Newsletter" till medlemmar.