Frimurareföreningen EOS
2074
Frimurareföreningen EOS
Krafts Torg 10
223 50 LUND

046-211 12 24
eos@frimurarorden.se

Frimurareföreningen EOS

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ur Eos arkiv - Våra Fäder skrev

Aktuella instruktioner från förr - lika aktuella idag som då de skrevs.

Under åren fram till ”Frimurare Brödraföreningen Eos uti Lund”, som föreningen benämns i de första stadgarna, 150-årsjubileum kommer föreningens arkivansvarige och nuvarande AvO DHU br. Hans Blom att hålla en serie historiska instruktioner ur Eos omfattande arkiv och bibliotek.
Tanken är att närma sig stiftelseåret 1866 från olika håll för att 2016 hålla några av de första men fortfarande högaktuella instruktioner som hållits i föreningen. De instruktioner som, i första hand, kommer att väljas är hållna på Eos av föreningens ämbetsmän och medlemmar. Bland författarna kan nämnas:
 

SHB Svensson (Sven Herman Benjamin ”Stina” Svensson)
Nils Christoffer Dunér
Nils Flensburg
Gustaf Ask
Bo-Hunnar Holmberg
Efraim Briem
Hugo Odeberg
Harald Nordholm
Hans Överström


För er som varit flitiga i biblioteken är namnen inte okända, då många av skrifterna som getts ut av SFMO just är författade av dessa bröder. I Eos arkiv och djupa valv finns, förutom originalen till många av skrifterna i Frölich, Dunérs och Flensburgs serier (till 1926) såväl som VLN-serien (från 1927), även ett stort antal andra högkvalitativa instruktioner av dessa och andra kända eller mindre kända bröder.


Tips och kommentarer kring detta initiativ emottages tacksamt till eos@frimurarorden.se

hertigcarlsdechiffrering2
1/1