Frimurareföreningen EOS
2074
Frimurareföreningen EOS
Krafts Torg 10
223 50 LUND

046-211 12 24
eos@frimurarorden.se

Frimurareföreningen EOS

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Katalog över nyare öppen litteratur - tryckt efter år 1900 - EOS

Nedan presenteras en del av den nyare öppna litteraturen som finns i EOS samlingar. Använd sökfunktionen i Din webläsare!

ABEL Ulf - Ikonen - bilden av det heliga 
ADAMS W. Marsham, GARSTIN E. J. Langford - The book of the master of the hidden places - Engelska
AGRELL Sigurd - Senantik mysteriereligion och runmagi 
AHLBERG Alf - Filosofiens historia 
AHLBERG Ludvig (Uttolkat från "L. A.") - Esséerförbundet ibland judiska folket 
ALEBO Anna - Vandringar till Heliga platser i Lund 
ALEBO Anna (red) - Pax - Vandring med Dag Hammarskölds Vägmärken. 22 röster från Lund 
ALLEUA René - Les Sociétès sevretés - Franska
ALM Göran,  LEPP Hans - Rosersbergs Slott 
ALMGREN Efraim - Det inre tempelbygget 
ALMGREN Efraim - Tempel Riddare Orden i Norden - Minnesskrift utgiven till Ordens 75-årsjubileum år 1982 av Supreme Council 
ALMHULT Arthur - Levande bibelord i svenskan 
ALMQVIST K. - Himmelsstegen 
AMBJÖRNSSON Ronny - Tankens pilgrimer 
ANDERBERG Göran - Frimuraren Gustav III 
ANDERSSON Otto - Gaelic folk musik from the Isle of Lewis, On - Engelska
ANDRAE Tor - Fader Vår 
ANDRAE Tor, WIDENGREN Geo - Muhammed - Hans liv och hans tro 
ANDREAE Johann Valentin (Ågren Erik övers) - Christian Rosencreutz alkemiska bröllop 
ANDRÉN Åke - Sveriges Kyrkohistoria - III / Refomrationstid 
ANJOU A. - Svenska frimurare - Porträtt och biografier I.  Stora Landslogen 
ANJOU A. - Svenska Frimurare - Porträtt och biografier II. Provinsiallogen i Kristianstad 
ANJOU A. - Svenska Frimurare - Porträtt och biografier III. Provinsiallogen i Göteborg 
ANJOU A. - Svenska Frimurare - Porträtt och biografier IV. Provinsiallogen i Linköping 
ANJOU A. - Svenska Frimurare - Porträtt och biografier V. Provinsiallogen i Karlstad 
ANJOU Sten - En silverpokal och dess förlagsteckning. 
ANONYM - Allmän lag för loger lydande under Svenska Storlogen av den oberoende Odd Fellow Orden 
ANONYM - Allmän lag och arbetsordning för brödraloger lydande under Svenska storlogen av den oberoende Odd-Fellow-Orden (I.O.O.F.) enligt beslut vid 1970 års storlogemöte 
Anonym - Ars Regia - kvartalnink poswiencony mysli i historii wolnumularstwa 1994:1 - Polska
Anonym - Ars Regia - kvartalnink poswiencony mysli i historii wolnumularstwa 1994:2/3 - Polska
ANONYM - Auferstehung - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Befrielsen - Stora boken om kristen tro 
ANONYM - Das Buch der Gespräche - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das Buch der Königlichen kunst - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das Buch der Liebe - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das buch der Trotses - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das Buch vom Jenseits - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das Buch vom lebendigen Gott - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das Buch vom Menchen - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das Gebet - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das Geheimnis - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das gespenst der Freiheit - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das Hohe Ziel - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Das mysterium von Golgatha - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Den Danske Frimurerorden - En orientering om frimureri - Danska
ANONYM - Den Danske Frimurerorden - En orientering om frimureri - Danska
ANONYM - Der Sinn des Daseins - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Der Weg meine Schüler - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Der weg zum Gott - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Des Francs-Macons du Grand Orient de France - Franska
ANONYM - Die weisheit des Johannes - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Ett samtal om frimureriet - Bearbetning efter tyska källor av S-N 
ANONYM - Ewige werklichkeit - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Freemasons' Hall - London - Engelska
ANONYM - Funken, Deutche mantra - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Geist und Form - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Goethe som frimurer - Tyska
ANONYM - Grundlag och arbetsordning för Svenska Storlogen av den oberoende Odd Fellow Orden antagna av 1965 års storlogemöte med år 1967 beslutade ändringar 
ANONYM - Hortus Conclusus - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Hvad er Frimureri? Vejledning for den udenforstaaende Söger - Danska
ANONYM - Kultmagie und Mythis - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Leben in Licht - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Lilla boken om Kristen tro 
ANONYM - Lund - Eine moderne Stadt mit alter Geschichte - Tyska
ANONYM - Mancherlei - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Mantra-Praxis - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Masonic Hall - New York City - Engelska
ANONYM - Masonic Temple Philadelphia - Engelska
ANONYM - Mehr Licht - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Mormons bok - En historisk uppteckning - skriven på plåtar av Mormon - efter Nephis plåtar 
ANONYM - Ockulte Rätsel - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Oremus - svensk katolsk bönbok 
ANONYM - Psalmen - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Sinnebilder - Allegorier, symboler samt egendomliga tecken och märken 
ANONYM - Sinnebilder - Allegorier, symboler samt egendomliga tecken och märken - Strövtåg genom allegoriernas och symbolernas brokiga värld 
ANONYM - Stadgar för Stiftelsen Skånska Provinsiallogens Jubileumsfond 
ANONYM - Storlogen af Danmark og dens Frimureriske stilling - Danska
ANONYM - The occult history of The Third Reich - The enigma of the svastika - CD - Engelska
ANONYM - The occult history of The Third Reich - The SS Blood and Soil - CD - Engelska
ANONYM - The Viking Order of the Gothic Golden Griffin - A short history from various works - Engelska
ANONYM - Uniformsreglemente för Försvarsmakten - Utmärkelser 
ANONYM - UniR FM - Uniformsreglemente 
ANONYM - Universelt CO-Frimureri (Faelles-Frimureri) hvad er det? - Danska
ANONYM - Wegweiser - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Wiktiga historiska upplysningar om Jesu werkliga dödssätt - Efter ett gammalt i Alexandria funnet Manuskript af en Jesu samtida tillhörande Esseernas Orden 
ANONYM - Worte des Lebens - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Über dem Alltag - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM - Über die Gottlosigkeit - Bô Yin Râ - Tyska
ANONYM (Informationsenheten vid Lunds Universitet) - Världen öppnas i det trånga rummet (Informationsbroschyr om Lunds Universitetsmuseum i Lindforska Huset) 
AQUIN Thomas av - Opuscula - Kommentarer till den kristna tron - övers. till svenska
ARLEBRAND Håkan - Det okända, Om ockultism och andlighet i en ny tidsålder 
ARLEBRANDT Håkan - Drömmen om Gudomlighet - en inblick i Mormonkyrkans hemligheter 
ARMSTRONG Karen - Historien om Gud - Gud i Judendomen, Kristendomen och Islam 
ARMSTRONG Karen - Historien om Jerusalem - En stad / tre religioner 
ARMSTRONG Karen - Myternas historia 
ARVIDSSON Ebbe - Brev till nutid - Bibelstudier i Uppenbarelsebokens sju sändebrev 
ARVIDSSON Stellan, BOHLIN Torsten - Kristendomen Mot-För 
ASBRIDGE Thomas - The Crusades - the war for the  Holy Land - Engelska
ASCH Schalom - Aposteln 
AULÉN Gustaf - Dramat och symbolerna, En bok om gudsbildens problematik 
AULÉN Gustaf - Kristen gudstro - i förändringens värld 
AULÉN Gustaf et al - Bland gåvor mångahanda - En minnesbok om Albert Lysander 
AUNE L.J. - Frimureriet - dets historie i Skandinavien - Danska
AXEL-NILSSON Göran - Jakin och Boas i Lunds domkyrkas krypta. 
AXEL-NILSSON Göran & ANDERBERG Anton - Hans Skovgaards och Anne Parsbergs pokal 
BACKMAN Alfred - Korset såsom symbol 
BACKMAN Gaston - Receptionen inom Tempelherreorden. 
BACKMAN Gaston - Tempelherre-Ordens påstådda skuld. 
BAIGENT Michael LEIGH Richard LINCOLN Henry - Heligt blod Helig graal - Den hemliga historien om Kristus. Det chockerande arvet efter graalen 
BAIGENT Michael LEIGH Richard LINCOLN Henry - Holy Blood Holy Grail - Engelska
BAIGENT Michael, LEIGH Richard - The Temple and the Lodge - Engelska
BAIGENT Michel - Jesusskrifterna - Avslöjandet av historiens största mörkläggning 
BAIGENT Michel, LEIGH Richard - The Dead Sea scrolls deception - Engelska
BAILEY (Bayley) Harold - The lost language of symbolism Del I & II - Engelska
BARBER Malcolm - Det nya ridderskapet - Tempelherreordens historia 
BARBER Malcolm - The trial of the Templars 
BARFOED Aage - Tempelherrerne - Danska
BARTON George - Semitic and hamitic origins - Social and religious - Engelska
BEDE Stefan, FALK Thomas, ÅSKLUND Henric (red) - Medeltidens härold 
BEIJER Erik - Det Heliga Landet på Jesu tid 
BEIJER Erik  HOLMBERG Stig - Jordanien - Bibelland och moderns arabstat 
BENKTSON Benkt-Erik - Frågan om livsfrågorna 
BERG Lars Otto, ÅS╘N Ulf - Bashistoria över det svenska frimureriet - SFMO fakta i punktform sammanställda inför 275-årsjubileet 
BERG Mikael - The secret history of the Zohar - Engelska
BERGGREN Lars - Giordano Bruno på Campo dei Fiori - Ett monumentprojekt i Rom 1876-1889 
BERGHMAN Arvid - Heraldiskt vademecum 
BERGLUND Ullabritt - De tio Budorden i vår tid 
BERGROTH Tom - Kungliga Carl den XIII:s Orden - "til upmuntan och belöning för medborgerliga och välgörande bemödanden til nödlidandes och allmänst gagn" 
BERGSON Henri - Den skapande utvecklingen - om livets betydelse 
BERGSON Henri - Tiden och den fria viljan - undersökning av de omedelbara medvetenhetsfakta 
BERGSTRAND Carl-Martin - Frimurarna och hundturken - vad folk trott om frimurarna 
BERGSTRAND Hjalmar - Johanniterordens historia 
BERGSTRÖM Ingvar - Den symboliska nejlikan - i senmedeltidens och renässansens konst 
BERNOULLI Paul D. - Volkstum Weltbürgertum Freimaurerei - Tyska
BESANT Annie - Zoroastrianism - Engelska
BESKOW Per - Fynd och fusk - falsarier och mystifikationer omkring Jesus -
BEXELL Oloph - Sveriges Kyrkohistoria - VII / Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid 
BILLING Nils - Egyptens pyramider - Evighetens arkitektur i forntid och nutid 
BISCHOFF Diedrich - Die Religion der Freimaurer - Ein Weg zum deutschen Aufbau - Tyska
BJÖRKQUIST Manfred - Kristus och det radikala tvivlet 
BJÖRKQUIST Rut & Manfred - Uppbrott och besinning -
BLACKBURN Simon - Kort om Etik 
BLOMQVIST Göran - Gamla Biskopshuset - Lunds Universitet 
BLOMQVIST Ragnar - Lunds stadsbild 
BLOMQVIST Ragnar CALLMER Maj RYDENFELT Sven - Lund för hundra år sedan 
BOCK L. Darrel - Lösningen av Da Vinci koden 
BOEHN Otto - Wege zur Freimaurerei - Gedanken über die geistige Entwicklung des Menschentums - Tyska
BONHOFF Carl - Der Faustlische Drang - Tyska
BOOS Heinrich - Geschichte der Freimaurerei - Ein Beitrag zur Kultur- und Literatur-Geschichte des 18. Jahrhunderts - Tyska
BORNHAUSEN Karl - Mozarts Zauberflöte - Eine künstlerische Einkleidung seiner Menschenheitsziele im Geiste der Freimaurerei - Tyska
BOYLE Leonard O. P. - A short guide to St Clement's Rome 
BRACHVOGEL A. E. - Parcival eller Den siste Tempelriddaren 
BRANSTON Brian - Gudar och Hjältar i Nordisk mytologi 
BRIEM Efraim - Den religiösa upplevelsen - I dess kristna huvudformer - Del 1 
BRIEM Efraim - Gudstro och Gudsupplevelse 
BRIEM Efraim - Indiska gestalter 
BRIEM Efraim - Jehovas vittnen 
BRIEM Efraim - Kultur och religion i Babylonien och Assyrien 
BRIEM Efraim - Kvinnan och religionen 
BRIEM Efraim - Mysterier och mysterieförbund 
BRIEM Efraim - Spiritismens historia 
BRING Ragnar - Teologi och religion 
BROEGAARD Axel - Hvorfor skal Frimureriet vaere saa hemmeligt? (Särtryck ur Frimurermeddelser) - Danska
BROOKESMITH Peter et al - Det oförklarliga - Mysteriet tiden - Universums stora gåta - Översatt till svenska av Per Carleheden
BROOM╘ Catharina (red) ROOTZ╘N Kajsa (red) - Katolska ordnar och kloster 
BROWN Dan - Da Vinci-koden 
BROWN Dan - Den förlorade symbolen 
BROWN Dan - I cirkelns mitt 
BROWN Dan, HOWARD Ron (regi) - Da Vinci koden 
BROWN Dan, HOWARD Ron (regi) - Änglar och Demoner 
BUBER Martin - Människans väg 
BUCHENAU Artur - Gegenwartsaufgaben und Zukunftsprobleme der Deutschen Freimaurerei - Tyska
BUDDECKE Albert - Das Freimaurerideal - Ein Mahnwort an unsere Zeit - Tyska
BUGGE K. L. - Det Danske Frimureries Historie aar 1765 intil det svenske systems indförelse (II) - Danska
BUGGE K. L. - Det Danske Frimureries Historie intil aar 1765 (I) - Danska
BUNYAN John - Kristens Resa -
BUTLER Alan - The goddess, the grail ond the lodge - Engelska
BÜHLER Johannes - Freimaurerei und Katholizismus - Tyska
BÅÅTH A. U. - Dikter i urval 
BÄCKMARK Magnus, WASLING Jesper - Heraldiken i Sverige 
CAHILL E. - Freemasonry and the anti-christian movement - Engelska
CAMPBELL G. A. - Die Tempeltritter - Aufstieg und Verfall - Tyska
CARRUTH J. A. - Robert Burns' Scotland - Engelska
CASON Carl - Ur minnenas mångfald 
CASPARI Otto - Die Bedeutung des Freimaurertums - Eine Darlegung seiner Ethik, Religion und Weltanschaung - Tyska
CASPARI Otto - Die Bedeutung des Freimaurertums für das Geistige Leben - Seine Ethik, Gottesidee  und Weltanschauung - Tyska
CEGIELSKI Tadeusz - Sekrety Masonow - Piewszy stopien wtajemniczenia(Frimurarnas hemlighet) - Polska
CHADWICK Henry - Den tidiga kyrkans historia -
CHAIN Leon - Polski wolnomuralstwo 1920-1938 czytelnik - Polska
CHARPENTIER Louis - Mysteriet om Katedralen i Chartres - Danska
CHRISPINSSON John - G.A Rueterholm - Den gråtande diktatorn 
CHRISTIANSSON Rune et al - Saxologens informationsskrift (Odd Fellow) 
CINTHIO Erik - Minnen från Lund och Dalby 
CINTHIO Erik, OLSSON Bror - Lunds Domkyrka 
CIRLOT J E (SAGE Jack övers) - A dictionary of Symbols - Engelska
CLAUSEN Ernst - Die Freimaurer - Einführung in das Wesen ihres Bundes - Tyska
CLAUSEN Ernst - Die Freimaurer - Einführung in ihre Gedankenwelt und in das Wesen ihres Bundes - Tyska
CLOWNEY Paul, CLOWNEY Tessa - Kyrkor berättar - Att förstå stilarna, Idéer och målsättningar, Kyrkan i bruk 
COLEMAN E. C. - The Grail chronicles - Engelska
CONNOLLY Peter - Living in the time of Jesus of Nazareth - Engelska
CONRAD Willy - Wesen und Ziele der Freimaurerischen weltgeschäftstelle Neuenburg (Schweiz) - Tyska
COOPER Duff - Kung David 
COOPER Robert L. D. - Cracking the Freemason∩s code - Engelska
COTTERELL Maurice - The tutankhamun prophecies - The sacred secret of the Mayas, Egyptians and Freemasons - Engelska
CRONHIELM Aline, EKENSTIERNA Fanny - Kring livets ord - strödda tankar samlade och ordnade till dagliga betraktelser 
CROWE Frederick J. W. - Things a freemason should know - Engelska
CRYER Neville Barker - Masonic halls of England - The Midlands - Engelska
CRYER Neville Barker - Masonic halls of England - The North - Engelska
CRYER Neville Barker - Masonic halls of England - The South - Engelska
CRYER Neville Barker - Masonic halls of North Wales - Engelska
CRYER Neville Barker - Masonic halls of South Wales - Engelska
CUMMINGS Henry S. C. - Living thoughts - Engelska
CURL James Stevens - The art and architecture of Freemasonry - Engelska
DAHLBY Frithiof - Symboler och Tecken - förkortad upplaga av "De heliga tecknens Hemlighet" 
DAHLBY Frithiof - Symboler og Tegn i den kristne kunst - Danska
DAHLBY Fritiof - De heliga tecknens hemlighet - Symboler och attribut 
DAIBER Albert Ludwig - Elf Jahre Freimaurer - Tyska
DALAI LAMA, (CUTLER Howard) - Lycka! - En handbok i konsten att leva 
DEEDAT Ahmed - Al-Quran - The Miracles of Miracles - Engelska
DEILE Gotthold - Goethe als Freimaurer - Sonderheft der Stunden mit Goethe - Tyska
DIEHL Anita, ANDERSSON Lars - Vad är Religion 
DIESTEL Ernst - Der Teufel als Sinnbild des Bösen - im Kirchenglauben, in den Hexenprozessen und als Bundesgenosse der Freimaurer - Tyska
DIESTEL Ernst - Die Lebenskunst eine Königliche Kunst im Spiegel der Weltlitaratur - Tyska
DODD C. H. - Kristendomens grundare - översättning
DRIVER Jack M. - Freemasonry - Illustrated history of the once secret order - Engelska
DUCHANE Sangeet - Freemasonry - Engelska
DUCHANE Sangeet - Freimaurerei - Tyska
DYMLING Carl - Mystiker 
EDSTRÖM Gunnar - 50 år i reumatikervårdens tjänst 
EDSTRÖM Gunnar - 60 år som frimurare 
EGER Feliska - Historia Masonerii i innych towaryzstw tajnych - Polska
EGGIS N. (pseud NILSSON Sigfrid) - Frimureriet - frimureri, politik, judendom 
EHNMARK Erland - Världsreligionerna 
EHRENPREIS Marcus - Judisk religion i vår tid 
EISENMAN Robert,  WISE Michael - Röster ur dödahavsrullarna 
EKHOLM Arwid et al - Förbundet Frihetsbrödernas 50-årsjubileum 1886-1936 
EKHOLM Arwid et al - Förbundet Frihetsbrödernas 75-årsjubileum 1886-1961 
EKLUND Dan, SVENSSON Sten, BERG Hans (red) - Hertig Carl och det Svenska Frimureriet 
EKLUND P. B. - IX Frimurare Provinsens Byggnader 
EKMAN Ulf - Frimurareorden - Hemligt sällskap & ockult religion 
ENGHOFF Karl - Odd-Fellow Orden - öfversikt af dess historiska utveckling 1819-1919 
ENGHOFF Karl - Odd-Fellow Orden - öfversikt af dess historiska utveckling 1819-1919 
ENGLUND Peter - Det hotade huset 
ERIKSSON Elof (redaktör) - Vad är frimureri? - Ett klarläggande av lära och praxis 
ERIKSSON Gunnar, FRÄNGSMYR Tore - Idéhistoriens huvudlinjer 
ESCHENBACHS af Wolfram - Parzival I 
ESCHENBACHS af Wolfram - Parzival II 
FALLSTRÖM Daniel - Valda dikter 
FANT Kenne - Vargmänniskan - en dokumentärroman om Gustaf Adolf Reuterholm 
FARRAH George - The Temples at Jerusalem and their masonic connection - Engelska
FEDDERSEN Klaus C. F. - Constitutionen - Statuten und Ordensregeln der Freimaurer in England, Frankreich, Deutschland und Skandinavien - Tyska
FICHTE Johann Gottlieb - Philosophie der Maurerei - Neu herausgegeben und eingeleitet von Wilhelm Flitner - Tyska
FINDEL I. G. - Frimureriets historie - Norska
FITZMYER Joseph A. - Dödahavsrullarna - 101 frågor och svar - översättning
FLAMEL Nicolas - Boken om de hieroglyfiska bilderna - översättning till svenska
FLENSBURG Nils - Sånger och minnen 
FORSSTRAND Carl - En Gustaviansk ädlings ungdomshistoria - Några anteckningar av och om Gustaf Adolf Reuterholm 
FORT - Early History of Freemasonry 
FOX Robin Lane - Pagans and Christians - Engelska
FOX Robin Lane - The anauthorized version - Truth and fiction in the bible - Engelska
FOX-DAVIES A. C. - A Complete Guide to Heraldry - Engelska
FRANCIS Patrik - The Grand Design I - Reflections of a soul/oversoul - Engelska
FRANCIS Patrik - The Grand Design II - Reflections of a soul/oversoul - Engelska
FRANCIS Patrik - The Grand Design III - Reflections of a soul/oversoul - Engelska
FRANCIS Patrik - The Grand Design IV - Reflections of a soul/oversoul - Engelska
FRANCK - Alkemiska skrifter 
FRANCKE Petra et al - Lund University - inlagt: The University Quadrangle in Lund och Facts & figures - Engelska
FRANK Josef - Arkitektur som symbol 
FRANKLYN Julian,  TANNER John - An Encyclopaedic Dictionary of Heraldry - Engelska
FRANZÉN Georg - In memoriam - Minnesanteckningar av präster i Lunds stift 1987-93 
FRAZER James G. - Den gyllene grenen - Studier i magi och religion 
FURUHAGEN Hans - Bibeln och arkeologerna 
GARDELL Jonas - Om Jesus 
GEELS Anton et al - Kabbalah - om judisk mysticism 
GIBSON Shimon - The cave of John the Baptist, the stunning archaeological discovery that has redifened Christain history - Engelska
GIERTZ Bo - Riddarna på Rhodos 
GILHUS Ingvild S, THOMASSEN Einar - Antikens Religioner 
GINSBURG Christian D. - The kabbalah - Its doctrines, development, and literature - Engelska
GLASENAPP Helmuth von - Indiens religioner 
GOLDENBERG Julius - Maurerische Symbole - Tyska
GRAEBE Eiler - Lunds Domkyrka - vägledning för besökare 
GUILLOU Jan - Arvet efter Arn 
GUILLOU Jan - Riket vid vägens slut 
GUILLOU Jan - Tempelriddaren 
GUILLOU Jan, FLINTH Peter (regi) - ARN - Riket vid vägens slut (del II/II) 
GUILLOU Jan, FLINTH Peter (regi) - ARN - Tempelriddaren (del I/II) 
GUSTAFSSON Lars - Sorgemusik för frimurare 
HAAG Michael - The Templars - History and Myth.From Salomos tempel to the Freemasons ... - Engelska
HAAGENSEN Erling - Bornholm og de baltiske korstog - replik til Jes Wienberg - Danska
HAAGENSEN Erling - Bornholms mysterium - På spåret af Templeherrernes hemmelighed og den glemte videnskab - Danska
HAAGENSEN Erling - Kirker, geometri og statistik - utdrag ur META nr 2 2002 - Danska
HAAGENSEN Erling - Middelalderen med mystik - duplik til Jes Wienberg - Danska
HAAGENSEN Erling, LINCOLN Henry - The Templars secret island - Engelska
HAASE J. - Die Bauhütten des späten Mittelalters ihre organisation Triangulatur-methode und zahlensymbolik - Tyska
HAGERMAN Maja, GABRIELSSON Claes - I Miraklernas Tid 
HALL Fielding H. - Ett folks själ 
HALLDORF Peter - Jungfrumark 
HALLERDT Margareta (red) - Murmestare Embetet i Stockholm 500 år 
HAMILL John - The Craft - A history of English freemasonry - Engelska
HAMMAR K G - Samtal om Gud -
HAMMAR K G - Tecken och verklighet - Herdabrev till Lunds stift 
HAMMAR K G - Vägen valde dig - meditaioner över Dag Hammarskölds vägmärken 
HAMMARSKJÖLD Dag - Vägmärken 
HANSSON Karl F. - Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658 
HANSSON Karl F. - Peder Winstrup som svensk biskop  1658 - 1679 
HARRIS Geraldine - Gudar och Faraoner i den Egyptiska mytologin 
HARRISON Dick - Gud vill det! 
HARTMAN Olov - Medan synagogföreståndaren väntar 
HARTMAN Olov - Stället om törnbusken 
HARTMAN Olov - Såsom i en spegel 
HARTMAN Olov - Tiden är kort 
HARWOOD Jeremy - The Freemasons - Unlocking the 100-year-old mysteries of the Brotherhood - Engelska
HASS Ludwik - Ambicje, Rachuby, Rzeczwistosc - wolnomularstwo w Europie Srodkowo-Wschodniej 1905-1928 - Polska
HASS Ludwik - Loza i Polityrka - Masoneria rosyjska 1822-1995 - Polska
HASS Ludwik - Sasady w goszininie próby - wolnomuralstwo w Europie Srodko-Wschodniej 1929-1941 - Polska
HASS Ludwik - Sekta farmazonii warszawskiej - Pierwsze stulicie wolnomulatstwa w Warzawie (1721-1821) - Polska
HASS Ludwik - Wolnomuralstwo w Europie Srodko-Wschodniej w XVIII i XIX wieku - Polska
HASSELBERG B. - Zur erinnerung an Nils Christoffer Dunér - Ein Gedenkblatt - Tyska
HASSELGREN A. - Oscar II En lefnadsteckning 
HASSELGREN Henrik - Några ord om frimureriet 
HECTOR Ingvar - Kyrkvägen - korta ord om kyrkans budskap 
HEINDEL Max - Freeamsonry and Catholicism - Engelska
HELANDER Dick - Kristna symboler 
HELLSTEN Stig - Kämpande tro 
HELLSTRÖM Jan Arvid - Kyrkofursten som blev klosterbroder - en bok om ärkebiskop Eskil 
HENDRIKSON Kurt H. - Ethik und Konsumkultur - Vom Sinn des Seins in der Wohlstandsgesellschaft / Über die Kunst des Lebens - Tyska
HENDRIKSON Kurt H. - Freimaurerische Lebenskunst - Asymptotische Annäherung des Menschen an die Vervollkommnung als erfüllung seines Mandats - Tyska
HENRIKSSON Alf - Biblisk historia 
HENRIKSSON Alf - Ekot av ett skott 
HERDIN K. W. - Nils Christoffer Dunér in memoriam 
HERRE Chr. Louis - Okkulte symbolik des XIII. Jahrhunderts - Tyska
HEYMOWSKI Adam, LANDERGREN Ulla (red) - Från Vasa till Bernadotte 
HIEBER Otto - Was dem fremden Suchenden vor seiner Aufnahme in den Freimaurerorden zu wissen nötig ist - Tyska
HJÄRPE Jan - Araber och arabism 
HJÄRPE Jan - Tusen och en natt & den elfte september 
HOBZEK Josef - Kulturni Pamatka Doksany - Tjeckiska, ryska, franska, tyska
HODAPP Christopher - Freemasons for dummies - Engelska
HODAPP Christopher, KANNON Alice von - The Templar Code for dummies - Engelska
HOF Hans et al - Myt och symbol 
HOHLENBERG Johannes E. - Kheopspyramiden och dess hemlighet 
HOLM Sören - Oplysningstiden - Danska
HOLMQUIST Harriet - Mötesplats Jerusalem 
HOLTORF Jürgen - Die Logen der Freimaurer - Einfluss, Macht, Verschwiegenheit - Tyska
HORNBORG Anne-Christin - Ritualer - Teorier och tillämpning 
HORNE Alex - King Salomon's temple in the masonic tradition - Engelska
HORNEFFER August - Heilige Arbeit - Tyska
HULTKRANTZ Åke - Primitiv religion och magi 
HUXLEY Thomas Henry - Aphorisms and Reflections - Engelska
HÄLL Jan - I Swedenborgs Labyrint - studier i de Gustavianska Swedenborgarnas liv och tänkande 
IVERUS Gustaf - Hertig Karl av Södermanland. Gustaf III:s broder. I till ryska kriget. 
JACOBSEN Hans Henrik et al - Festskrift til Erik F Qvist - 3. maj 1997 - Danska
JARLERT Anders - Sveriges Kyrkohistoria - VI / Romantikens och Liberalismens tid 
JEFFERS Paul H - Inside the world∩s most secret society - Engelska
JENNINGS H. - Die Rosenkreuzer Ihre Gebräuche und Mystrien - erster band - Tyska
JOHANNES PAULUS II - Våga hoppas 
JOHANSONS Andrejs - Mysterier, Ordnar och hemliga sällskap i skilda tider och religioner 
JOHNSSON Ulf G - Sveriges regenter - Portträtt i statens porträttsamling på Gripsholm 
JOLF (Ulf Lingärde) - Det sjunde inseglet - teologisk sagobok 
JONASSON Sara, ERIKSSON Lottie, ÄNGKVIST Andrea (övers) - Tecken och Symboler - en illustrerad handbok om ursprung och innebörd 
JONSSON Ulf - Med tanke på Gud. En introduktion till religionsfilosofin 
JUNG Carl Gustav - Människan och hennes symboler 
JÖNSSON Ludvig - Livsmål - Tankar kring trygghet i föränderligheten 
KANDEL Wladimir - Wolfgang Amadé Mozart og Den Kongelige Kunst i Trylleflöjten - Danska
KANT Imanuel - Religionen - inom det blotta förnuftets gränser 
KAPELRUD Arvid S. - Dödehavsrullerne - Danska
KARG Barb - 101 Things You didn∩t know about Freemasons - Engelska
KARLGREN Bernard - Från Kinas tankevärld 
KARLSSON Ralf - Korsfästarna 
KARLSTRÖM Ture, BERGROTH Tom - Bååtska palatset - Svenska Frimurare Ordens stamhus 
KELLER Ludwig - Akademien, Logen und Kammern des 17 und 18 Jarhhundert - Tyska
KELLER Ludwig - Bibel, Winkelmass und Zirkel - Tyska
KELLER Ludwig - Comenius und die akademien der Naturphilosophen des 17 jarhhundert - Tyska
KELLER Ludwig - Die Anfänge der Reformation und die Ketzerschulen - Tyska
KELLER Ludwig - Die Freimaurerei - Eine Einführung in ihre Anschaungswelt und in ihre Geschichte - Tyska
KELLER Ludwig - Die Geistigen Grundlagen der Freimaurerei und das öffentliche Leben - Tyska
KELLER Ludwig - Die Italischen Akademi des 18 Jahrhundert - Tyska
KELLER Ludwig - Die Römische Akademi und dei Altchristliche Katakomben - Tyska
KELLER Ludwig - Die Schriften des Comenuis und der Konstitutionsbuch - Tyska
KELLER Ludwig - Die sozietäten des Humanismus und der Sprachgesellschaften - Tyska
KELLER Ludwig - Gottfried Wilhelm Liebnitz und dei Deutchen Societäten des 17 Jarhhunderts - Tyska
KHOURY Raymond - Den siste Tempelriddaren 
KIBSGAARD Erik - Stamhuset under besaettelsen - Danska
KILSTRÖM Bengt Ingmar - Guds hus - vad byggnaden och föremålen berättar om kyrkan idag och igår 
KINNANDER Magnus - Svenska frimureriets historia 
KJELDSEN Jörgen et al - I Guld og Himmelblaat - Danska
KJERSTRÖM-SJÖLIN Eva - Lennart Hanssons Rörstrandssamling Lund 
KLEIN G. - Fader vår - ett bidrag till kännedomen om urkristendomen 
KLINGSPOR - Sveriges ridderskaps och adels vapenbok 
KNAPPERT Jan - Kungar, Gudar och Andar ur Afrikansk mytologi 
KNIGHT Christopher, LOMAS Robert - The book of Hiram - unlocking the secrets of the Hiram key - Engelska
KNOOP Douglas, JONES G. P. - The London mason in the seventeenth century - Engelska
KNOOP Douglas, JONES G. P. - The Mediaeval Mason - Engelska
KNOWLES Andrew - Leva livet! 
KNOWLES Andrew - Upptäck bönen 
KOCH Rudolf - The book of signs - Engelska
KONOW Jan von - Sveriges adels historia 
KRINGS Hermann, BAUMGARTNER Hans Michael, WILD Christoph - Handbuch philosophischer Grundbegriffe - Das Absolute-Denken - band 1/6 - Tyska
KRINGS Hermann, BAUMGARTNER Hans Michael, WILD Christoph - Handbuch philosophischer Grundbegriffe - Dialektik-Gesellschaft - band 2/6 - Tyska
KRINGS Hermann, BAUMGARTNER Hans Michael, WILD Christoph - Handbuch philosophischer Grundbegriffe - Gesetz-Materie - band 3/6 - Tyska
KRINGS Hermann, BAUMGARTNER Hans Michael, WILD Christoph - Handbuch philosophischer Grundbegriffe - Mench-Relation - band 4/6 - Tyska
KRINGS Hermann, BAUMGARTNER Hans Michael, WILD Christoph - Handbuch philosophischer Grundbegriffe - Religion-Transzendental - band 5/6 - Tyska
KRINGS Hermann, BAUMGARTNER Hans Michael, WILD Christoph - Handbuch philosophischer Grundbegriffe - Transzendenz-Zweck + Register - band 6/6 - Tyska
KROLL Josef - Die Lehren des Hermes Trismegistos - Die arabische Schrift de Hermes Trismegistos de castigatione animac - Tyska
KROLL Josef - Die Lehren des Hermes Trismegistos - Die Lehre vin der Welt - Tyska
KROLL Josef - Die Lehren des Hermes Trismegistos - Die Lehre vom Menchen - Tyska
KROLL Josef - Die Lehren des Hermes Trismegistos - Ethik und Religion - Tyska
KROLL Josef - Die Lehren des Hermes Trismegistos - Götterlehre des HErmes - Tyska
KROLL Josef - Die Lehren des Hermes Trismegistos Band XII - Tyska
KRÜGER, Gustav - Die Rosenkreutzer. Ein Rückblick. - Tyska
KUTUB Muhammed - Missförstånd om Islam -
LAGUTT Jan K. - Der Grundstein der Freiaurerei - Tyska
LAMBEK C. - Personlig kultur - Bidrag till vardagslivets psykologi och försök till en modern livsåskådning 
LAMM Martin - Upplysningstidens romantik - band 1 
LAMM Martin - Upplysningstidens romantik - band 2 
LANDMANN Salcia - Jüdische Witze - Tyska
LANG Ossian - Freemasonry and medieval craft gilds, Report of the Grand Historian - Engelska
LARSSON Anita (red) - Dalby kyrka - Om en plats i historien 
LARSSON Göran - Judarna Ers Majestät - vad skiljer och vad förenar 
LaVEY Anton Szandoe - The Satanic Bible - Engelska
LaVEY Anton Szandoe - The Satanic Rituals - Engelska
LEADBEATER C. W. - Uralte Ideale in der modernen Freimaurerei - Die rituelle Arbeit in Aegypten - Tyska
LEHNER Ernst - Symbols Signs & Signets - Engelska
LEKEBY Kjell - Gustaviansk Mystik 
LENHAMMAR Harry - Frimureriet och kyrkorna - Installationsföreläsning till professuren i kyrkohistoria, särskilt nordisk, vid Uppsala Universitet den 7 mars 1986 
LENHAMMAR Harry - Med murslev och svärd - Svenska Frimurareorden under 250 år 
LENHAMMAR Harry - Sveriges Kyrkohistoria - V / Individualismens och upplysningens tid 
LENNHOFF Eugen - Die Freimaurer (- Geschichte, Wesen, Wirken und Geheimnis der Königlichen Kunst) - Tyska
LENNHOFF Eugen - Politische Geheimbünde im Völkergeschehen - Tyska
LESSING Erich, KERÉNYI Karl - Der Mann aus Galiläa - in Bildern dargestellt - Tyska
LESSING Gotthold Ephraim L. - Ernst og Falk - samtaler for Frimurere - Danska
LESSING Gotthold Ephraim L. - Ernst und Falk - Gespräche für Freimaurer & Die Erziehung des Menschengeschlechts - Tyska
LEWENHAUPT Adam et al - Timmermansorden - Minnesskrift utgifven till firandet af S.T Georgii Svenska Timmermanshyddans 150 åriga bestånd - 1761-1911 
LEVI`S Eliphas - The Book of Splendours - The Inner Mysteries og Qabalism - Engelska
LEWIS C. S. - Kan man vara kristen 
LIEDGREN Emil - Svenska kyrkans historia, sjätte bandet, andra delen - Neologien, romantiken, uppvaknandet 
LILJENCRANTZ Wilhelm - Det judiska frimureriet 
LINCOLN Henry - The Holy Place - Sauniére and the Decoding of the Mystery of Rennes-le-Château - Engelska
LIND Niels - On the alignments of Bornholm∩s Medieval Churches - Engelska
LINDBERG Wilhelm - Från Ordens arkiv och bibliotek 1 - 13 ur Meddelanden från Sv. FMO 10 (1937) nr 1 - 12 (1939) nr 1. 
LINDESKOG Gösta - Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum - Ein Beitrag zur Geschichte der Leben/Jesu/Forschung - Tyska
LINDFORS A. O. - Om stenhuggaremärken och deras förekomst på gamla svenska kyrkor 
LINDGREN Peter (red) - Logen nr 30 Saxo 100 år - (IOOF) 
LINDHE Casimir Sparre - Heraldik idag - Disciplina Heraldica Hodierna - En skissbok som idé, förnyare och inspirationskälla - SYMBOLER - Heraldiska termer och begrepp 
LINDHE Casimir Sparre - Variera heraldiska vapen mera - Heraldisk skissbok med stilisering av sköldemärke - handbok: termer och begrepp 
LINDHOLM Gunilla, VARG Catarina - Personlighetsutveckling, gemenskap och barmhärtighet. Om den frimureriska verksamhetens betydelse för individen. 
LINDNER Paul - Offener Brief über die Freimaurerei - Tyska
LINDROTH Sten - Gruvbrytning och kopparhantering vid stora kopparberget intill 1800 talets början 
LINDSAY Robert Strathern - The Royal Order of Scotland - Engelska
LIPPMANN Edmund O. von - Entstehung und Ausbreitung der Alkemie - mit einem Anhange: Zur älteren Geschichte der Metalle - Ein Beitrag zur Kulturgeschichte - Tyska
LIUNGMAN Carl G. - Symboler - västerlänska ideogram 
LIUNGMAN Carl G. - Tanketecken 
LJUNGHOFF Johannes - Det underbara uret i Lund 
LOMAN Mårten - Mystikern Henrik Gustaf 
LOMAS Robert - The invisible college - The secret history of how the Freemasons founded the Royal Society - Engelska
LOMHOLT S. - Vinkelfrimureriet - Irregulaere og Bedrageriske frimurer-riter samt Danske vinkelfrimureris historia i nutiden - Danska
LOOFS D. Friedrich - Wer war Jesus Christus? - Tyska
L'ORANGE H. P. - Keiseren på himmeltronen - Norska
L'ORANGE H. P. - Oldtidsslottet på Sicilia - Norska
LOWZOW M. A. - Anvendt Frimureri - Danska
LUNDBERG Gustaf - Gudstro i atomåldern 
LUNDGREN Arne - Kyrkvärden 
LUNDMARK Knut - Från kaos till kosmos - några drag ur den astronomiska världsbildens utvecklingshistoria 
L-w (LOWZOW Marie Antoinette?) - Engelsk Kirkearkitektur i Middelaldern og Frimureriet - Danska
LÖFBERG Ann, BRANNÄS Michael (foto) - Bååtska palatset på Blasieholmen 
LÖFGREN Olov - Om vänskapen i dikt och hävd 
LÖFQVIST Bo - Ambulansstationen på EOS gård 
LÖFSTRÖM Inge - Påsken i tro och tradition 
LÖNBORG Sven - Paulus 
LÖNNEBO Martin - Kristendomens återkomst 
LÖNNEBO Martin - Se Människan 
MAALOUF Amin - översättning: Line Ahrland - Korstågen enligt araberna 
MACDONALD Fiona & JAMES John - Medeltida katedraler 
MAGEE Bryan - Bonniers stora bok om Filisofi. Från antikens naturfilosofer till dagens moderna tänkare 
MALACHOWSKI-LEMPICKI Stanislaw - Dzieje wolnego mulrstwa w Krakowie (1755-1822) - Polska
MALMGREN Robert - Två avslutningstal 
MAO TSE-TUNG - Citat ur ordförande Mao Tse-Tungs verk 
MARTLING Carl Henrik - Den talande tystnaden 
MATTHEWS Caitlin (sammanställn), LINDELL Kiki (övers) - Keltiska Välsignelser - En liten bok med 
MEISTER Knud - Frimureri - Et radioforedrag - Danska
MEISTER Knud - Frimureri - Et radioforedrag - Danska
MELANDER Henning - Frimurarnas hemlighet och Israels förbundsark 
MELIN Axel,  LYSANDER Albert,  NYGREN Anders,  ARVASTSON Allan - Minnen från högtidsdagar - Predikningar vid biskopsvisitationen i Eslövs och Remmarlövs församlingar den 8-10 oktober 1954 
METCHNIKOFF Elie - Livets förlängning 
MEYRINK Gustav - Golem 
MILLÉN Johan - På rätta vägar - Davids forntida stad upptäckt - Israels tio stammar återfunna (äro icke judarna) 
MOGENSEN Lone - Kosmisk by - Ärkebiskoparnas Lund 
MOGENSEN Lone (red) - Det underbara uret i Lund 
MONTGOMERY Ingun - Sveriges Kyrkohistoria - IV / Enhetskyrkans tid 
MOORE Keith - Freemasonry, Greek Philosophy. the Prince Hall Fraternity and the Egyptian (african) world connection - Engelska
MORTENSEN Gotfred - Grundsymboler - Tal - bogstaver - geometriske figurer - Danska
MOSBECH Holger - Essaeismen er bidrag til senjödendomens religionshistorie - Danska
MOZART Wolfgang Amadeus - Trollflöjten - Svenska
MUELLER Reinhold - Der besondere Auftrag des Freimaurertums in der modernen Gesellschaft - Tyska
MUHSIN Ali - Let the Bible speak - Engelska
MUNQIDH Usama Ibn - The book of Contemplation - Islam and the Crusades - Engelska
MÜLLER Ernst - Der Sohar - das heilige Buch der Kabbala - Tyska
MÜLLER Ernst - Der Sohar und seine Lehre - Einleitung in die Gedankenwelt der Kabbala - Tyska
MÜLLER-RASCHDAU Ulrich - Konrad Ekhof - Künstler und Kämpfer in seiner Zeit (1720-1778) - Föredrag hållet av ordförandemästaren för logen "Konrad Ekhof" år 1978 - Tyska
MÜLLERTZ Mogens - Frimurariana - John Locke (sid 25) - Det Danska Frimureris Förstetid (sid 74) - Knud Lyne Rahbek (sid 89) - Danska
MÜLLERTZ Mogens - Jens Baggesen i Tohundreaaret - Danska
MÜLLERTZ Mogens - Lidt om frimureri - Danska
NAPIER Gordon - The rise and fall ot the Knights Templar - Engelska
NAUDON Paul - The Secret History of Freemasonry - Its Origons and Connection to the Knights Templar - Engelska
NEERGAARD Carl Johan - Apostlen Andreas - Danska
NEUMANN Otto Philipp - Freimaurertum - Geshichte, Wesen und Ziele mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Freimaurerei - Tyska
NEWTON Joseph Fort - Frimurarne - deras historia, syften och filosofi - Se även under Anm! 
NEWTON Joseph Fort - Frimurarne - deras historia, syften och filosofi - Se även under Anm! 
NEWTON Joseph Fort - Modern Masonry - Engelska
NICOLLE David - Teutonic Knight 1190-1561 - Engelska
NICOLLE David - The first crusade 1096-99 - Conquest of the Holy Land - Engelska
NIELSEN Ferdinand Walter - Rätsel der Bibel - das Christentum im Lichte kosmischer und rassischer Erkenntnisse - Tyska
NIELSEN Leif - De Krigeriske Munke - Danksa
NILSSON Bertil - Sveriges Kyrkohistoria - I / Missionstid och tidig medeltid 
NILUS S. - Förlåten faller... - det tillkommande världssjälvhärskardömet enligt "Sions vises hemliga protokoll" 
NORDSTRANDH Ove - Samlingar och studier till svenska kyrkans historia - den äldre svenska pietismens litteratur 
NORELIUS Axel - Några frimuraretankar 
NORLING N. S. - Bakom lyckta dörrar 
NYGREN Anders - Herdabrev till Lunds stift 
NÖRRETRANDERS Tor - Märk världen 
ODEBERG Hugo - 3 Enoch or the Hebrew Book of Enoch - Engelska & hebreiska
ODEBERG Hugo - Bibelns eget budskap - några studier 
ODEBERG Hugo - De tio Sefirot 
ODEBERG Hugo - Die mandäische Religionsanschauung - zur Frage nach Wesen, Grundzügen und Herkunft des Mandäismus - Tyska
ODEBERG Hugo - Hellenism och judendom 
ODEBERG Hugo - The fourth gospel - interpreted in its relation to contemporaneous religious currents in Palestine and the hellenistic-oriental world - Engelska
ODEBERG Hugo - Till Kabbalas väsen 
OESTERWITZ Herman - Freimaurertum - Geschichte, Geheimnisse, Wesen, Bedeutung, Lehre und Ziele - Ein Wegweiser für jeden, der Aufnahme in den Orden der Freimaurer sucht - Tyska
OHLMARKS Åke - Gravskeppet -
OLBRICH Karl - Die Freimaurer im deutschen Volksglauben - Die im Volke umlaufenden Vorstellungen und Erzälungen von den Freimaurern - Tyska
OLSSON Karl-Erik - Introduktion till svenskt frimureri -
PACE M. de - Introducing freemasonry - A practical guide to masonic practice in England and Wales - Engelska
PAGH-HANSEN - Frimureriet og Kunsten - I Anledning af Br.: Sigvard Hansens fire Dörstykker i V.: S.: V.:'s Vaerelse. - Danska
PARACELSUS of HOHENHEIM, Theophrastus - Boken om homonculus och andra texter -
PARACELSUS of HOHENHEIM, Theophrastus - The Prophecies of the Prophet Daniel - Engelska
PARFITT Will - Kabbala -
PARTNER Peter - The Knights Templar and their Myth - Engelska
PEREGRINUS - Was muss man von der Freimaurerei wissen? Eine allgemeinverständliche Darstellung des Ordens der Freimaurer, Illuminaten und Rosenkreuzer - Tyska
PERING Birger - Heimdal - religionsgeschichtliche Untersuchungen zum Verständnis der altnordischen Götterwelt - Tyska
PERING Birger - Minnestal över Åke Lindahl -
PERNLER Sven-Erik - Sveriges Kyrkohistoria - II / Hög- och senmedeltid -
PERRIN Dennis - The sacking of the Masonic Temple in Jersey by the Nazis in 1941 - Engelska
PERSSON Per Erik et al - ALLTING NYTT? - En bok om Uppsala 68 
PETTERSSON Olof - Heliga skrifter ur religionernas dokument - Texter sammanställda och kommeterade 
PEURKERT Will-Erich - Die Rosenkreutzer - Zur Geschichte einer Reformation - Tyska
PEYREFITTE Roger - Die Söhne des Lichts - Tyska
PICKNET Lynn, PRINCE Clive - The Templar revelation. Secret Guardians of the True Identity of Christ - Engelska
PICO Giovanni della Mirandola - Ausgwählte Schriften - Tyska
PILTZ Anders - Mellan ängel och best - Människans värdighet och gåta i europeisk tradition 
PILTZ Anders et al - Heliga rum och platser (Vår lösen nr 6 1999) 
PILZ Anders - Spåren i djupet 
PINK Thomas - Kort om Fri Vilja 
PINKOW Hans Wilhelm - Macht und Einfluss der Freimaurer - Tyska
PRUTZ Hans - Die Geistlichen Ritterorden - Ihre Stellung zur kirchlichen, politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Mittelalters - Tyska
PUSHONG Carlyle A. - Crystal magick - Engelska
QVISTGAARD Harald - Frimureriska namteckningar och deras ursprung 
QVISTGAARD Harald - Harald Qvistgaard - Hyllningsskrift i anledning av 85-årsdagen den 22 september 1980 
QVISTGAARD Harald - Marskalk Bernadottes antagning i det franska frimureriet 
QVISTGAARD Harald - Reflektioner om Frimureriet i tiden 
QVISTGAARD Harald - Stiftelsen Frimurarhuset i Stockholm 
RAMSES - Frimureri och jesuitvälde - ett givakt vid sekelskiftet 
RANEKE Jan - Nordisk heraldisk terminologi 
RAVENSCROFT W. - The Comacines - Engelska
READ Piers Paul - Tempelherrarna och korstågen till det Heliga landet 
REDGROVE H. Stanley - Alchemy: ancient and modern - Engelska
REICKE Bo - Kristendomens historiska bakgrund 
REIMERS Gottfrid - Kamraten eller livets hemligheter samt prolog -  dedikerad till Sveriges Riksdag och folk 
REINHARDT August von - Reines Menschentum - Tyska
REUKAUF-KOBURG - Neuzeitliche Weltanschauung und alter Gottesglaube - Tyska
RIBERTH Lars - Två avhandlingar om Qumran och Esséerna: Del 1 En jämförelse mellan tempeltjänsten i Jerusalem och i Qumram-samfundet - Del 2 Qumramkommuniteten i jämförelse med andra esséiska grupper 
RILEY-SMITH Jonathan - The Crusades, The Oxford illustrated history of - Engelska
RITTERS Volker, MIKA Anna - Meisterwerke - mit der Rituellen verborgenen geometri rekonstruiert aus Symbolen des Freimaurer-Ordens (frimureri i konst) - Tyska
ROBERTS J. M. - The Mythology of the Secret Societies - Engelska
ROBIN Jean-Luc - Sanières hemmelighed - Tempelherrerne og mysteriet om Rennes-le-Château - Danska
ROBINSON John J. - Dungeon, fire and sword - The knights templar in the crusades - Engelska
ROLFFS Erwin - Die kulturelle Bedeutung der Bildersprache - Führer in Sinnbilder der Religion, des Ordens- und Ritterwesens, der Freimaurerei, sowie des Gesellschafts- und Volkslebens - Tyska
ROMANOV I N - I Tibet - Vishetens källa -
ROOB Alexander - Alchemy and Mysticism - Engelska
ROOB Alexander - Alchemy and Mysticism (The hermetic cabinet) - Engelska
ROSÉN Hugo - Evangelisk kristendom - för vår tid kort framställd 
ROSENBERG Alfred - Das Verbrechen der Freimaurerei - Judentum/Jesuitismus Deutsches Christentum - Tyska
ROSENBERG Göran - Det förlorade landet 
ROSENDAL Gunnar - Kyrka och Ordensliv 
ROTH F. W. E. - Johann Heinrich Alsted - Sein Leben und seine Schriften - Tyska
ROTH Nils-Ola - In opere lux (Ljus över arbetet) - Hemliga sällskap belyses 
ROTH Yngve - Förenade gamla Druid-orden i Sverige 
RUBENSON Samuel - Betraktelse över Ökenfädersna tänkespråk 
RUDBECK Johannes - Carl Friedrich Eckleff - Der Begründer des schwedischen Freimaurersystems - Verkürzte Übersetzung aus dem Schwedischen - Tyska - Översättning från Svenska
RUDBECK Johannes - Kanslirådet Karl Fredrik Eckleff - det svenska frimuraresystemets fader - ämbetsman, diktare och bibliofil - En levnadsteckning och tidsbild från 1700-talets Stockholm 
RUDBERG Gunnar - Antik världsbild och världsbetraktelse - En skrift från första århundradet e. Kr. 
RUMBLE L. - Catholics and freemasonry - Engelska
RUNKEL Ferdinand - Geschichte der Fremaurerei in Deutschhland - band 2/3 - Tyska
RUNKEL Ferdinand - Geschichte der Fremaurerei in Deutschhland - band 3/3 - Tyska
RUNKEL Ferdinand - Geschichte der Fremaurerei in Deutschland - band 1/3 - Tyska
RUNMARK Bo - Det okända palatset på Blasieholmen I - Historia, ägare, hyresmän 
RUSELL Bertrand - Västerlandets filosofi 
RUSHDIE Salman - Satansverserna 
RYBERG HANSEN P. O. - Opstande fra det döde - Danska
RYDÉN Thomas - Domkyrkan i Lund 
RYDÉN Thomas - Lunds Domkyrkas medeltida bronsstoder 
RYDGAARD Frode - Foredrag ved Velgörenhedsdirektoriets Fest i Stamhuset den 30. Marts 1941, ved hvilken Lejlighed Damer og mandlige Ikke-Frimurere havde Adgang - Danska
SALHAB Walid Amine HRH Prince MICHAEL of Albany - The Knights Templars of the Middle East - The hidden history of the islamic origins of freemasonry - Engelska
SANDERS Tao Tao Liu - Drakar, Gudar och Andar i den Kinesiska mytologin -
SAUL Felix (översättare) - Haggada - berättelse om Israels uttåg ur Egypten för de båda första påskaftnarna - Hebreiska och svenska
SCARABÆUS - Mysteriesamfund - Innledende orientering om de lukkede etisk-religiöse samfund - Norska
SCHAEFER Theodor - Über die Bedeutung der symbolischen Kultusformen des Judentums und des Kristentums - Tyska
SCHILLER Friedrich von - Der Geisterseher, vollendet von Ernst Friedrich Follenius - Tyska
SCHLESINGER Max - Geschichte des Symbols - ein Versuch - Tyska
SCHMITZ Oscar A.H. - Psykoanalys och yoga 
SCHURÉ Édouard - Hermes och Mose 
SCHURÉ Édouard - Orfeus og Pytagoras - liv og laere - Danska
SCHURÉ Édouard - Pytagoras' lif och lära 
SCHURÉ Édouard - Tre stora siare - Orfeus, Platon, Jesus 
SCHUSTER Georg - Die Geheimen Gesellschaften, Verbindungen und Orden - Band 1 - Tyska
SCHWARTZ Otto - Die freimaurerischen Anlagen im Park des Schlosses Louisenlund - Tyska
SCHWARZ-WINKLHOFER I., BIEDERMANN H - Das Buch der Zeichen und Symbole - Tyska
SCHWERIN H. H. von - C. F. Adelcrantz som överintendent - några anteckningar om hans ämbetsverk under 1700-talets andra hälft 
SCHÖNFELDT Bruno - Eutin - die Rosen- und Musenstadt - Tyska
SEEBERGER Kurt, RAUCHWETTER Gerhard - München 1945 bis heute - Chronik eines Aufstiegs - Tyska
SETTERLIND Bo - Frimuraremålet - Demokratins dödgrävare angriper Jesu vänner Frimurarna i svenska maktmedia 1985 
SETTERLIND Bo, THÖLEN Lennart - Media morte in vita sumus. Texter av lyriker och psalmister, vilka recipierat såsom frimurare i svenska FMO. En analogi utgiven av Svenska Frimurare Orden med anledning av dess 250-åriga tillvaro 1985 
SIERRA Javier - Nattvardens Hemlighet 
SIEWIERSKI Jerzy - Dzieci wdowy czyli opwiesci masonskie (Änkans son) - Polska
SJÖDELL Ulf - Kungamakt och Aristokrati i svensk 1900-talsdebatt 
STARCKE C. N. - Frimureriet - dess upprinnelse och utveckling 
STARCKE C. N. - Frimureriet - dets oprindelse og udvikling - Danska
STARCKE C. N. - Frimureriet - dets oprindelse og udvikling - Danska
STEFFENS Manfred - Freimaurer in Deutschland - Tyska
STENDAHL Göran - Eos' gårdsbyggnad - utseende före ombyggnad. 
STEVENSON David - The Origins of Freemasonry - Engelska
STOLPE Herman - Rosen som skönhetssymbol 
STUBBS James W., HAUNCH T.O. - Freemasons' Hall - The home and heritage of the Craft - Engelska
SVAHN Clas - Sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen 
SVANBERG Jan - Medeltida byggmästare 
SVENSSON Alex, GRAVETT Christopher - Medeltida borgar IV: Krigare och Borgbyggare (inkl Medeltida Kungaborgar i Finland) 
SVENSSON Alex, NICOLLE David - Medeltida borgar III: Kampen om det Heliga landet (inkl Medeltida borgar kugaborgar i Svealand och Norrland) 
SVENSSON Alex, NICOLLE David, GRAVETT Christopher, McLACHLAN Sean - Medeltida borgar I: Ointagliga, belägrade och attackerade (inkl Medeltida Kungaborgar i Västra Götaland) 
SVENSSON Alex, TURNBULL Stephen - Medeltida borgar II: Riddarborgar kring Österjön 
SYK Robert - Måste livet ha en mening? 
SÖDERGÅRD Peter J. - The Hermetic Piety of the Mind - A Semoitic and Cognitive Study of the Discours of Hermes Trismegistos - Engelska
SÖDERLIND Solveig et al - En hovmans fåfänga - Gustaf Adolf Reuterholm och den gustavianska porträttkonsten 
SÖDERMARK Robert - Kungliga Svenska Riddareordnarna 
THEUTENBERG Bo J. - Folkungar och korsriddare 
THEUTENBERG Bo J. - Från den Heliga Graven till Västergötland. 
TILLICH Paul, SLOTALA Heinz, SWEERS Berthold, SCHACHT Hermann, TH - Bruderschaft ohne Grenzen - Ein Zwischenbericht 1961 - 1965 - Tyska
TUDOR-CRAIG Sir Algernon. - Catalogue of Portraits and Prints at Freemasons' Hall in the possession of The United Grand Lodge of England - Engelska
TYERMAN Christopher - The crusades - A very short introduction - Engelska
ULLGREN Peter - Hemligheternas brödraskap 
USHER Kerry - Hjältar, Gudar och Kejsare i den Romerska mytologin 
WAHHAB Shayk Muhammed - Kitab Al Tawhid - Engelska
WALD Wilhelm (utgivare) - Geschichte der Grossen Landesloge der Freimaurer von Deutschland zu Berlin - verfasst von Mitgliedern der wissenschaftlichen Kommission der Grossen Landesloge - Band II (Das dritte halbjahrhundert bis zum 24. Juni 1916 umfassend) - Tyska
VALLQUIST Gunnel - Något att leva för 
WARNER Elizabeth - Hjältar, Odjur och Främmande Världar i Rysk mytologi 
WASLING Jesper (red) - Heraldik för nybörjare 
WEHRHAN K. - Die Fremaurerei in Volksglauben - Geschichten, Sagen und Erzählungen des Volkes über die Geheimnisse der Freimaurer und ihre Kunst - Tyska
WEIBULL Jörgen - Bernadotterna på Sveriges trom 
WELIN Sölve - I kamp för att rädda liv 
WELLS Roy A. - Freemasonry in London from 1785 - Engelska
WERNEKKE Hugo - Goethe und die königliche Kunst - Tyska
WERNEKKE Hugo - Goethe und die königliche Kunst - Tyska
WESTERGAARD MADSEN W., MARTENSEN Hans, MELCHIOR Marcus - Protestantismen - Katolicismen - Jödedomen - Danska
WETTER Gillis P:son - Innanför Herakles' stoder - en resa i Nya Testamentets värld 
WIBECK Sören - Korståg - Västerlandets Heliga Krig 
WICHTL Friedrich BERG Ernst - Weltfreimaurerei Weltrevolution Weltrepublik - Eine Untersuchung über Ursprung und endziele des Weltkrieges - Tyska
WIENBERG Jes - Middelalderen uden mystik - replik till Erling Haagensen - Danska
WIENBERG Jes (med bilag af Jörn Schmidt) - Mellem viden og vrövl - Danska
WIFSTRAND Albert - Bakgrunder - uppsatser om tider och tänkesätt 
WIKNER Pontus - Skrifter IV - mänsklighetens livsfrågor II 
WIKNER Pontus - Skrifter V - föredrag över Platon 
WIKSTRÖM Owe et al - Varför är jag kristen? 
WIMAN Lars-Gösta, BILLING Ann-Marie - Nicotiana - En doktorsavhandling från 1633 om tobak som universalläkemedel av Johannes Franck och Jacobus O. Hernodius - Övers. till svenska
WINGREN Gustaf - Credo - Den kristna tros- och livsåskådningen 
WINGREN Gustaf - Gamla vägar framåt - Kyrkans uppgift i Sverige 
WINGREN Gustaf - Människa och kristen - En bok om Irenaeus 
WINGREN Gustaf - Predikan - en principiell studie 
VIREBEAU Georges - Papieze wobec masonerii - Polska
WOLLMER Lars - Grundtanken i Pehr Eklunds teologi 
WRIGHT Dudley - God's Soldiers - Roman Catholicism and Freemasonry - Engelska
WRIGHT G. H. von - Logik, filosofi och språk - Strömningar och gestalter i modern filosofi 
WYNEKEN G. A. - Kants Platonismus - Tyska
YARDEN Leon - The tree of light - a study of the Menorah - The seven-branched Lampstand - Engelska
YOUNG Robin - Brödraskapet 
ZETTERSTEN Axel, NORDQUIST Georg - Neptuni Orden 1812-1912 - historik 
ZÖLLNER Frank - Leonardo da Vinci - The complete Paintings and Drawings - volume I / The complete Paintings - Engelska
ZÖLLNER Frank, NATHAN Johannes - Leonardo da Vinci - The complete Paintings and Drawings - volume I / The graphic work - Engelska
ÅHRÉN Emil - De stora Världsproblemen i den gudomliga uppenbarelsens ljus 
ÅSBRINK Gustav - Vasaorden - Anteckningar ur ordens historia 
ÖNNERFORS Andreas (red) - Mystiskt brödraskap - mäktigt nätverk 
ÖSTERGREN Klas, OLSSON Marcus (regi) - Gustav II:s äktenskap 
ÖSTERLIN Lars - Biskopar: Henrik Reuterdahl - Johan Henrik Thomander 
ÖSTERLIN Lars - Samlingar och studier till Svenska Kyrkans historia 37. Thomanders kyrkogärning

masonic_book_inner
1/1