Frimurareföreningen EOS
2074
Frimurareföreningen EOS
Krafts Torg 10
223 50 LUND

046-211 12 24
eos@frimurarorden.se

Frimurareföreningen EOS

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Katalog över äldre öppen litteratur - tryckt före år 1900 - EOS

Nedan presenteras en mindre del av den äldre öppna litteraturen som finns i EOS samlingar. Använd sökfunktionen i Din webläsare!

AGARDH - Om propheterna bland judafolket och Esseerna 
AHLBERG Ludvig - Minnen från Skånska Frimurare-Logerne - Samling af sånger och utdrag af festtal 
AHLBERG Ludvig - Minnestal öfver framlidne Godsegaren, K.V.O  R.C.XIII:s O. .. fd Skånska Prov. Logens Dep. Mästare Högvälborne Grefve Pontus Henrik de la Gardie - den 23 januari 1881 
AHLBERG Ludvig - Nekrolog över den VIII Frimurare Provinsen V.S.V och Styrande Mästare, Högstsalig H.M Konung Fredrik VII 
AHLBERG Ludvig - Personalier vid Stora Sorgefesten övfer Etienne Casimir De la Gardie - 11 september 1867 
AHLBERG Ludvig - Tal hållet vid minnesfesten öfver .. Rudolf Hodder Stjernsvärd 
AHLBERG Ludvig - Tal hållet vid Minnesfesten öfver den Högt Uppsatte S:t Andreae, Förtrogne Brodren, Riddaren af P.bandet ... Christian Gustaf Hagerman hållet uti Christianstad den 26 januari 1879 
AHLBERG Ludvig - Tal hållet öfver den H.U. ....Välborne Rudolf Hodder Stjernsvärd 
AHLBERG Ludvig - Tal vid minnesfeste öfver .. Bror Fred. Reinhold Rotkirch - den 28 mars 1867 
AHLBERG Ludvig - Tal vid Minnesfesten öfver .... Johan Magnus Tauson den 12 september 1869 
AHLBERG Ludvig - Tolf Frimurare-sånger 
AHLBERG Ludvig (Uttolkat från "L. A.") - Beskrifning öfver Palaestina vid Jesu tid, jemte en kort framställning om Esséerförbundet bland judiska folket 
AHLBERG Ludvig (Uttolkat från "L. A.") - Esséerförbundet ibland judiska folket 
ALBRECHT H. E. - Geheime Geschichte eines Rosenkreuzers - Tyska
ALMQUIST J M - Det nya templets byggnad - predikan 1836 i Jönköping 
ANDERSON Jacob (= James) - Neues Constitutionen-Buch Der Alten Ehrwürdigen Brüderschaft Der Frey-Maurer, Worin Die Geschichte, Pflichten, Regeln ... - Tyska (översatt från engelska)
ANDERSON James - The Constitutions of Free-Masons, anno 1723 
ANONYM - Almanach oder Taschenbuch für die Brüder Freymäurer der vereinigten Deutschen Logen auf das Jahr Christi 1777 - Tyska
ANONYM - Berättelse angående Svenska Frimurare Logernas Upphof, fortgång och Öden (forts från 1806 matrikel) 
ANONYM - Characteristick der alten Mysterien für Gelehrte und Ungelehrte, Freymäurer und Fremde aus den Original-Schriftstellern - Tyska
ANONYM - Code des Lois de la Grande Loge Astree A. L'Or:. de St. Petersbourg - L'an de la Vr:. Lum:. 5815 - Franska
ANONYM - Crata Repoà - Oder Einweihungen in der alten geheimen Gesellschaft der Egyptischen Priester - Tyska
ANONYM - Der Signatstern, oder die enthüllten sämmtlichen sieben Grade und Geheimnisse der mystischen Freimaurerei, nebst dem Orden der Magus oder Ritter des Lichts;... - band 1 - Tyska
ANONYM - Der Signatstern, oder die enthüllten sämmtlichen sieben Grade und Geheimnisse der mystischen Freimaurerei, nebst dem Orden der Magus oder Ritter des Lichts;... - band 2 - Tyska
ANONYM - Der Signatstern, oder die enthüllten sämmtlichen sieben Grade und Geheimnisse der mystischen Freimaurerei, nebst dem Orden der Magus oder Ritter des Lichts;... - Dritter teil - Tyska
ANONYM - Der stern von Betlehem. Kundgebung der Einheitsbundes Deutcher Freimaurer über Ursprung, Wesen und Ziel der Freimaurerei - Tyska
ANONYM - Der Tempel Salomonis - Nach allen seinen Borhoefen/Mauren/Thoren/Hallen/ heilige Gefässen/Brand-Opfer-Altar/ehernen Meer/... - Tyska
ANONYM - Der Verrathene Orden der Freymäurer, und das offenbarte Geheimniss der Mopsgesellschaft - Tyska
ANONYM - Die neuesten Arbeiten des Spartacus und Philo in dem Illuminaten-Orden - Tyska
ANONYM - Ecce Orienti or Rites and Ceremonies of the Essenes - Engelska
ANONYM - Einige Aufzeichnungen über den Freimaurerorden in Schweden und Norwegen während der Jahre 1872-1882 - Tyska
ANONYM - Freimaurerei und Christenthum - Letztes Wort über die Angriffe des Prof. Hengstenberg gegen den Freimaurer-Orden,... - Tyska
ANONYM - Freimaurerische Gerichtspflege - (Neuer) IV. Theil der Constitution der symbolischen Grossloge von Ungarn - Tyska
ANONYM - Freymäurer-Bibliotek - Drittes Stück - Tyska
ANONYM - FRIMURARE-ORDEN, dess Upprinnelse, Historia och Hemlighet - I sammandrag - Öfversättning 
ANONYM - Frimureriet i tio frågor och svar - Till upplysning för folket och dess vänner 
ANONYM - Förteckning på de handlingar och skrifter, som, ifrån den tid Frimurare-Ordens Calender, år 1802 från trycket utgafs, under loppet af ett fjerdedels sekel, till nästledit års slut, deruti blivit införde. 
ANONYM - Geheime Unternehmungen der Freymaurer - darinne ihr Ursprung und Fortgang, ihr Aufdingen, Lossprechen, die dabey vorkommenden Ceremonien enthalten sind, und alle bey ihnen gebräuchliche Allegorien erklärt werden - Tyska
ANONYM - Geschichte der Grossen National-Mutter-loge der Preussischen staaten gennant Zu den drei Weltkugeln - 1740-1868 - Tyska
ANONYM - Grundlov for Under-Loger, Grade- og Rebecka-Grade-Loger under Stor-Logen for Kongeriget Danmark (Odd Fellow) - Danska
ANONYM - Histoire du Grand-Orient de France - Franska
ANONYM - Histoire obligations et statuts de la tres venerable confraternité des FRANCS-MACONS ... - Franska
ANONYM - Hvar finnes Visheten? Tal hållit uti en Frimurare-Loge i Linköping år 1819 
ANONYM - Högtidstal hållet i S:t Johannis-Logen S:t Eric år 1826 
ANONYM - Högtids-Tal i Stora Lands-logen den 22 Mars 1841 
ANONYM - Inlednig och Slut-ord till Högtidstal i Stora Landt-Logen den 22 Mars 1838 
ANONYM - Inledning och Slutord till Högtids-Talet i Stora Landt-Logen den 22 Mars 1842 
ANONYM - Inledning till Minnesfesten å Stora Landt-Logens Högtidsdag den 22 mars 1849 
ANONYM - Inledningsord till Minnestaler i Skånska Provinsial Logen den 22 Mars 1885 
ANONYM - Korsfararne och Korstågen - Historiska Skildringar från Kampen för det Heliga Landet utarbetade  förnämligast efter Michands "Histoire de Croisades" - Svenska
ANONYM - Kort underrättelse angående Svenska Frimuare-Logerna 
ANONYM - Kort underrättelse angående Svenska Frimuralogerna 1813-1819 
ANONYM - Les Francs-Macons - Peints par eux-mèmes - Scènes de leur vie privèe - A bas les masques - Franska
ANONYM - Minnes-tal hållet uti Frimurare-Ordens Stora Landt-loge i Stockholm af Ordens Historiegraf 
ANONYM - Minnes-tal hållne uti Frimurare-Ordens Stora Landt-loge i Stockholm af Ordens Historiegraf 
ANONYM - Minnestal öfver aflidne Öfverste-Löjtnanten, Deputerade Mästaren i Skånska Provinsial-Logen R.K.m.R.K  K.V.O  R.S.O  R.C.XIII:s O. Folke Trägårdh hållet den 21 mars 1885 
ANONYM - Poem 
ANONYM - Poëm uppläst vid ett högtidligt tillfälle uti S:t Johannis Logen S:t Carolus i Carlstad den 12 december 1819
ANONYM - Projekt om inrättande af en FriMurare Ordens Pensions-Kassa 
ANONYM - Saecular Feier der Einführung der freÿmaurereÿ in Hamburg und Deutschland am 6 December Ao 1837 ... - Tyska
ANONYM - Secret societies of the middle ages - with illustrations - Engelska
ANONYM - Statuten der symbolischen Grossloge von Ungarn - Zweite verbesserte und ergänzte Auflage - Tyska
ANONYM - Svenska Ordnar sällskaper och föreningar 
ANONYM - Svenska Rang-Ordningarne 
ANONYM - Tal hållet då Hans Maj:t Konngen täcktes med Sitt Nådiga besök hedra de gemensamt samlade S:t Johannis-Logerna Den Nordiska Första och S:t Eric, den 2 April 1828 
ANONYM - Tal hållet i Stora Svenska Landt-Logen den 22 mars 1830 
ANONYM - Tal hållet i Stora Svenska Landt-Logen den 22 Mars 1831 
ANONYM - Tal hållet i Stora Svenska Landt-Logen den 22 Mars 1832 
ANONYM - Tal hållet i Stora Svenska Landt-Logen den 22 Mars 1833 
ANONYM - Tal i Stora Svenska Landt-Logen den 22 mars 1828 
ANONYM - Tankar om Ordens-Kassornas förvaltning 
ANONYM - Theologie des alten Testaments oder Abriss der religiösen Begriffe der alten Hebräer - Von den ältesten Zeiten bis auf den Anfang der christlichen Epoche ... - Tyska
ANONYM - Till en U.B. i anledning af hans afgång såsom F.B.B. i S:t JohannisLogen S:t Eric. Dem 20 December 1841 
ANONYM - Ueber den Zweck des Freymaurerordens - Tyska
ANONYM - Upsala Univesitets Katalog VT 1892, VT 1865, VT 1864, HT 1859, VT 1857, HT 1855, HT 1853 
ANONYM - Versuch über die N. N. oder über die Unbekannten - Tyska
ANONYM - Wiktiga Historiska Upplysningar om Jesu verkliga dödssätt - efter ett gammalt manuskript av en Jesu samtida tillhörande Esseernas orden ... 
ANONYM ("En gammel Frimurer") - Er Professor Nielsen blind og döv? En Opgjörelse i Anledning af Indlaeggene fra Pastor Christiani og Pastor Schiffmann - Danska
ANONYM ("En gammel Frimurer") - Professor Fredrik Nielsen og Frimurerne - Gjensvar til professoren - Danska
ANONYM ("En svensk frimurer") - Hvad er det centrale i professor Nielsens Stridsskift "Frimureriet i Norden" - Danska
ANONYM (BOHEMAN von) - Die Wanderungen, Schicksale und Rückkehr der Ostenheimer - Aus einem sehr alten für wenige leserlichen Manuscripte - Erster Abschnitt - Tyska
ANONYM (En frimurare) - Om Frimurare-Ordens upphof och bestämmelse 
ANONYM (G. B.) - Upphör den närvarande världsordningen 1898? 
ANONYM (J. B. uttolkat: BJÖRKLUND) - Föredrag inom Göteborgs Frimurare-Samhälle 
ANONYM (SÄFSTRÖM Anders) - En Fri-Murares Lefwernes Beskrifning, Utgifwen Af Et Fruntimmer 
ANONYM (trol övers) - Åtskilliga strödde underrättelser rörande FriMurare-Ordens Öden från äldre tider, till slutet af 17:de seculum 
ANONYM (trol övers) - Åtskilliga strödde underrättelser rörande FriMurare-Ordens Öden underloppet af 18:de seculum (fortsättning från 1808) 
ANONYM (övers) - Allämnna anmärkningar öfver Frimurare-Skrifter 
ANONYM (övers) - Archytas (en av Pythagoras lärjungar)  framställer sin lefnad för Agatosn som följer 
ANONYM (övers) - Huruwida lettas och befordras sjelfkennedom i frimurares brödraskap? 
ANONYM (övers) - Tal hållet uti en Tysk Frimurare-Loge öfver Frimreriets ändamål stäldt till en Person vid dess intagning i Orden 
ASK John - Carl Jacob Ask 1825 - 1897 - Några minnesblad - Svenska
AUE Johann August - Taschenbuch für Freimaurer auf des Jahr 1798 - Tyska
BACKMAN Alfred - Vid minnesfästen öfver Carl M F E Gethe den 20 januari 1907 
BAZOT M. - Morale de la Franche-Maconnerie - ou esprit, pensées et maximes - Franska
BECHTOLD V. et al - Entgegnung und erklärung auf das ... erlassene Umlaufschreiben?, Erläuterung des Prinzips der eklektischen Freimaurerei enthaltend - Tyska
BECKMAN Joh. Wilh. - Åminnelse-tal öfver Rådmannen i Stockholms stad, Fullmäkdigen i Rikets ständers bank, Riddaren af Konung Carl XIII:s Orden, Herr Lars John. Lundgren
BERGGREN J. - Judiske häfdatecknare Flavii Josephi vittnesbörd om Christus, Christi broder, Johannes döparen och Essenerne eller de första Christna 
BEXELL C. E. - Åminnelsetal öfver C Lindqvist hållet uti Frimurare-Samfundet i Jönköping 
BLAVATSKY H. P. - Den hemliga läran - sammanfattning af vetenskap, religion och filosofi. Del I Världsdaningen 
BLAVATSKY H. P. - Den hemliga läran - sammanfattning af vetenskap, religion och filosofi. Del II Människans daning 
BLOCH SUHR - To mindetaler - Danska
BOHEMAN Carl Adolf et al - Handlingar rörande Hof-Sekreteraren Carl Adolf Bohemans i sitt Fädernesland Swerige åren 1803 och 1814 träffade missöden 
BOOS Heinrich - Geschichte der Freimaurerei - Ein Beitrag zur Kulturgeschichte - Tyska
BORCHARDT Isaak Salomon - Der Weg zum Studium der Freimaurerei und Die Grundlage zur Vereinigung aller Logensysteme des Freimaurer-Ordens - Tyska
BRACHVOGEL A. E. - Parcival eller den siste tempelriddaren 
BRING Ebbe Samuel - Om valfarterna och korstågen från Skandinavien till Heliga landet; En historisk undersökning 
BROWNE Charles - Den kristna kyrkans symboliska bilder 
BRÖCKER Carl - Die Freimaurer-Logen Deutschlands von 1737 bis einschliesslich 1893 - Bearbeitet und mit biographischen und historischen Mittheilungen versehen - Tyska
C... S. G. - Tal i S:t Joh. Frimurare Logen Den Mellersta Pelaren den 28 januarii 1812 
C.L.D - Bidrag till F.M.O. Annaler - 1761-1817 
C.L.D - Bidrag till F.M.O. Annaler - till 1760 
CASSEL Paulus - Der Grâl und sein Name - Tyska
CAUSSINO P. Nicolao - De symbolica Aegyptiorum sapientia (236 sidor + index) samt                     Polyhistor symbolicvs, Electorum Symbolorum, & Parabolarum historicarum stromata - Latin
CHRISTIANI - Indlaeg i Sagen om Frimureriet - Danska
COLLIN Edgar - Fremragende danske frimurere - En samling portraiter med biografier - band 1 - Danska
COLLIN Edgar - Fremragende danske frimurere - En samling portraiter med biografier - band 2 - Danska
CZUDNOCHOWSKI Biegon von - Handbuch für Freimaurer - Ueber den Ursprung und die Geschichte des Ordens - Tyska
DAHL N. A. - Om det mystiske - tre föredrag - Norska
DAHLGREN Carl - Frimureriet - med tillämpning på Sverige 
DAVIS Z. A. - The freemason's monitor; containing a delineation of the fundamental priciples of Freemasonry,... - Engelska
DECIUS - Hebräischen Mysterien oder die älteste religiöse Freymaurerey - In zwey Vorlesungen gehalten der (Loge) zu**** - Tyska
DIMBLEBY J. B. - En ny tid är nära! - Profetiorna om de yttersta tiderna ... 
DRABICIO Nicolao - Revelationes - Latin
ECKER und ECKHOFFEN Hans Karl Freiherrn von - Meine Confession - Tyska
EKENDAHL Pehr - Tal hållit i S:t Johannis Logen S:t Carolus i Carlstad vid dess första öppnandeden 14 julii 1807 
EKENDAL J. Herm. - Interpunktionslära, grundad på satsläran --- 
EKLUND P. B. - Nordiska Frimurare-Porträtt - 1:a serien 
ENGEL L. M. - Försök till en populär framställning af Den allmänna reoretiska filosofiens grundläror 
ERIAM Jean - Le credo philosofique d'un Franc-Mason - Franska
FAVRE Francois - Documents maconniques - Franska
FEUK L. - Föredrag i Frimurare-orden 
FEUK L. - Tal vid Stora Sorgefesten övfer Etienne Casimir De la Gardie - 11 september 1867 
FINDEL J. G. - Geist und Form der Freimaurerei - Instructionen für Brr. Maurer - Tyska
FINDEL J. G. - Geschichte der Freimaurerei - von der Zeit ihres Entstehens  bis auf die Gegenwart - Tyska
FINDEL J. G. - Lessing's Ansichten über Freimaurerei - Eine Studie über "Ernst und Falk" - Tyska
FINDEL J. G. - Meine maurerische Büchersamlung - Tyska
FINDEL J. G. (NANDUS övers.) - Frimureriets historia - från dess uppkomst till närvarande tid - Svenska    - översättning
FLENSBURG Nils Christopher - Till minnet af Provinsialmästaren i Skånska Provinsial-Logen fd Majoren K.W.O  R.C. XIII:s O. Friherre Bror Salomon von Otter vid Sorgefeten i Skånska Provinsial-Logen den 4 februari 1911 
FORSELL Anna, RYDBERG Viktor - Hvad är sanning? - Den mekaniska världsteorien 
FRIES S. A. - Israels historia 
FRÖLICH Ernest - Mina Frimurare-Minnen från Stockholm och London med Carl XV och Albert Edward 
GALIFFE J. B. G. - La chaine symbolique; origine, développement et tendances de l∩idée maconnique - Franska
GARDIE Jacob Pontusson de la - Åminnelsetal öfver Högstsalig Koung Carl XIII vid sorgefesten uti Stora Frimurarelogen den 28 April 1818 
GOLDENBERG Julius - Mit dem winkelmasse - Lose blätter der maurerei - Tyska
GOULD Robert Freke - The history of freemasonry - Its Antiquities, Symbols, Constitutions, Customs, Etc - Band 1/6 - Engelska
GOULD Robert Freke - The history of freemasonry - Its Antiquities, Symbols, Constitutions, Customs, Etc - Band 2/6 - Engelska
GOULD Robert Freke - The history of freemasonry - Its Antiquities, Symbols, Constitutions, Customs, Etc - Band 3/6 - Engelska
GOULD Robert Freke - The history of freemasonry - Its Antiquities, Symbols, Constitutions, Customs, Etc - Band 4/6 - Engelska
GOULD Robert Freke - The history of freemasonry - Its Antiquities, Symbols, Constitutions, Customs, Etc - Band 5/6 - Engelska
GOULD Robert Freke - The history of freemasonry - Its Antiquities, Symbols, Constitutions, Customs, Etc - Band 6/6 - Engelska
GOYDER D. G. - Lectures on freemasonry - exhibiting the beauties of the Royal Art - Engelska
GROUVELLE Philipp - Memoiren über die Tempelherren oder ... - Översatt till Tyska
GUMAELIUS Sam. - Tal hållet i St: Johannis Logen dem MellerstaPelaren den 31 oktober 1805 
GURLITT J. - Kurze Geschichte des Tempelherrn-Ordens - Tyska
H.M Konungen (Carl Johan) - Hans Maj:t Konungens svar på - Tal hållet då Hans Maj:t Konngen täcktes med Sitt Nådiga besök hedra de gemensamt samlade S:t Johannis-Logerna Den Nordiska Första och S:t Eric, den 2 April 1828 
HALLENBERG Jonas - Ljus över Bibeln! - eller de gamle orientalers och judars hemliga lära för skriftens inre och rätta mening
HANSEN Theodor - Kirkehistorie fra Roms Katakomber - Danska
HEDRÉN Johan Jacob - Tal vid Friherre Wilhelm Bennets jorfästning den 14 Oktober 1824 
HEINE E. W. - Die Germanischen, Aegyptischen und Griechischen Mysterien - Tyska
HEINRICH Hans - Abfertigung an dem ungenannten Verfasser der verbreiteten sogenannten: Authentischen Nachricht von den Ritter- und Brüder-Eingeweihten aus Asien - Tyska
HELLING Pehr Nathanael - Tal hållit i Logen St. Carolus i Carlstad den 19 Julii 1807 
HENGSTENBERG E. W. - Frimureriet och Det Evangeliska Prestaembetet 
HENNE ? - Fiat lux! - Verteidigung der wahren Freimaurerei gegen innere und äussere Feinde nebst Gedanken zur Reform des Bundes - Tyska
HENNIG K. B. - Tal hållet i S:t Johannis-logen Polstjärnan 
HOLMFELD E. Dirckinck - Om Frimureriet med Hensyn till Danmark - (Fortsaettelse af den i Nord og Syd Ny Raecke 2 det Bind Nr. 1 begyndte Afhandling) - Danska
HUTCHINGSON Wilhelm - Der Geist der Maurerey - In moralischen und erläuternden Vorlesungen - Tyska
JOHN Robert - C van Dalens Kalender für Freimaurer auf das jahr 1919 
JÖRGENSEN L. A. - Til minde om Höjsalig Kong Carl XV
KERNING J. B. - Der Freimaurer - Tyska
KIEPERT Heinrich - Atlas Antiqus, Zwölf Karten zur alten Geschichte - Tyska
KLEIN G. - Bidrag till Israels religionshistoria 
KLOSS Georg - Bibliographie der Freimaurerei - und der mit ihr Verbindung gesetzten geheimen Gesellschaften - Tyska
KLOTZ Reinholdus - Titi Flaui Clementis Alexandrini Opera Omnia - Bokverk på latin och grekiska - band 1/4 - Latin och grekiska
KLOTZ Reinholdus - Titi Flaui Clementis Alexandrini Opera Omnia - Bokverk på latin och grekiska - band 2/4 - Latin och grekiska
KLOTZ Reinholdus - Titi Flaui Clementis Alexandrini Opera Omnia - Bokverk på latin och grekiska - band 3/4 - Latin och grekiska
KLOTZ Reinholdus - Titi Flaui Clementis Alexandrini Opera Omnia - Bokverk på latin och grekiska - band 4/4 - Latin och grekiska
KNISSE Ad. v.? - Beytrag zur neuesten Geschichte des Freymaurerordens in neuen Gesprächen - Tyska
KOTTERO Cristophoro, PONIATOVIAE Christine, DRABICIO Nicolao - Lux e tenebris, novis radiis aucta - Hoc est: Solemnissimae Divinae revelationes, in usum seculi nostri factae - Latin
KRAUSE Karl Christian Friedrich - Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft, mitgeteilt, bearbeitet und in einem Lehrfragstücke urvergeistiget - band 1/2 - Tyska
KRAUSE Karl Christian Friedrich - Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft, mitgeteilt, bearbeitet und in einem Lehrfragstücke urvergeistiget - band 2/2 - Tyska
KRAUSE Karl Christian Friedrich - Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrüderschaft... Inhaltsverzeichniss (der ersten Aufgabe) - Tyska
LENNING C. - Encyclopädie der Freimaurerei, nebst Nachrichten über die damit in wirklicher oder vorgeblicher Beziehung stehenden geheimen Verbindungen - band 1/3 - Tyska
LENNING C. - Encyclopädie der Freimaurerei, nebst Nachrichten über die damit in wirklicher oder vorgeblicher Beziehung stehenden geheimen Verbindungen - band 2/3 - Tyska
LENNING C. - Encyclopädie der Freimaurerei, nebst Nachrichten über die damit in wirklicher oder vorgeblicher Beziehung stehenden geheimen Verbindungen - band 3/3 - Tyska
M. D. - Inledningsord (samt dikt) till minnestalet den 22 mars 1885 
MELBYE M.  PETERSSON E. L. - Berättelser ur Kyrkans historia  - Tillägg: Berättelser ur Svenska Kyrkans historia efter reformationen - band 1/2 
MELBYE M.  PETERSSON E. L. - Berättelser ur Kyrkans historia  - Tillägg: Berättelser ur Svenska Kyrkans historia efter reformationen - band 2/2 
MERZDORF - Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherren - Tyska
MEYER F. B. - David - Herde, Psalmist, Konung 
MICHELSEN Carl - Meister Eckart - Tyska
MOLDENHAWER Daniel Gotthilf - Prozess gegen der Orden der Tempelherren - Aus den Originalacten der Päpstlichen Commission in Frankreich - Tyska
MOORE Thomas - The Epicurean - a tale - Engelska
MOUNIER J. J. - De l'influence attribure'e aux philosophes aux franc-macons et aux illuminés sur la révolution de France - Franska
MOUNIER J. J. - Om de nyare filosofers och illuminaters föregifna inflytande på fransyska revolutionen - Översättning 
MURR Cristoph Gottlieb von - Über den wahren Ursprung der Rosenkreutser und des Freymaurerordens - Nebst einem Anhange zur Geschichte der Tempelherren - Tyska
MÜLLER August Wilhelm & BECHSTEIN Ludwig - Asträa - Taschenbuch für Freimaurer auf das Jahr 1849 - Tyska
MÖLLER ("General-Superintendent Dr. Möller i Magdeburg") - Svar på Hyrdebrev i anledning af Prof. Nielsens Skrift "Frimureriet i Norden" - Danska (översatt fr Tyska av A. Müller)
NICOLAI Friedrich - Versuch über die Beschuldigungen welche dem Tempelherrenorden gemacht worden und über dessen Geheimniss - Nebst einem Anhange über das Entstehen der Freimaurergesellschaft - Tyska
NIELSEN Fredrik - Det Nordiske Frimureri og Historien - Danska
NIELSEN Fredrik - En Frimurares svar paa Frimureriet i Norden - et leilighedsskrift - Danska
NIELSEN Fredrik - Frimureriet i Norden - Svenska, översättning från Danska
NIELSEN Fredrik - Frimureriet i Norden - Et lejlighedsskrift - Danska
NIELSEN Fredrik - Logen og Kirken - Et svar til Hr. Arkidiakonus G. A. Schiffmann i Stettin - Danska
NIELSEN Fredrik? - Logen og Kirken af En Frimurer - Danska
NORDLUND J - Vid sorgefesten efter Hans Kongl. Höghet, Sveriges och Norriges Arf-Furste, Hertigen af Upland Frans Josef Oscar - SJL S:t Erik den 8 december 1852 
NORK F. - Der Nystagog oder Deutung der Geheimenlehren, Symbole und Feste der kristlichen Kirche - Tyska
ONCLAIR Auguste - La Franc-Maconnerie - dans ses origines son développement physique et moral - sa nuture et ses tendances - Franska
Ordens Historiograf - Inlednig och Slutord vid minnesfesten i Stora Landt-Logen, den 22 April 1837 
Ordens Historiograf - Inledning vid minnesfesten i Stora Landt-Logen den 18 april 1836 
Ordens Historiograf - Prins Frans Gustaf Oscar - personalier 
Ordens Historiograf - Ur talet vid Minnesfesten i Stora Landt-Logen den 30 April 1853 
OTTO Carl - I og for St. Joh. (logen) Z. og F. t. d. k. H. 1850-1869 - Danska
OXENSTJERNA - Åminnelse-Tal öfver kammarherren, Riddaren af Konung Carl XIII:s Orden samt af Kongl. Svärds-Orden Högvälborne Herr Baron Knut Lejonhuvud den 6 aug 1817 
PHILO JUDAEUS - Översättning och kommentarer av I. BERGGREN - Om Essaeerna, Therapeuterna och Therapeutriderna,  Judarnas förföljel under Flaccus och Legationen till Cajus Caligula, ... 
PHOEBRON - Der im Lichte der Wahrheit strahlende Rosenkreuzer... - Tyska
PILZ Carl - Der Geist der Freimaurerei - in Erzählungen, Biographien, Licht- und Schattenbildern, Abhandlungen, Reden und Gedichten - Tyska
PLATON - Staten
PRESTON William - Erläuterung der Freymäurerey - originalets titel: Illustrations of masonry - Tysk översättning från engelska originalet av J
PRICHARD Samuel - Jachin and Boaz; or an authentic key to the door of Free-Masonry, both Ancient and Modern: Calculated not only for the Instruction of every new-made Mason, but also for the Information of all who intend to become Brethren - Engelska
PRUTZ Hans - Geheimlehre und Geheimstatuten des Tempelherren-Orden - Tyska
PÅHLMAN John M - Svenska Frimurare Vapen - IX Frimurareprovinsen - andra serien - Svenska Stora Landslogen 
PÅHLMAN John M - Svenska Frimurare Vapen - IX Frimurareprovinsen - första serien - Svenska Stora Landslogen 
PÅHLMAN John M - Svenska Frimurare Vapen - IX Frimurareprovinsen - tredje serien - Skånska Provinsiallogerna - Kristianstad 
PÅHLMAN John M - Svenska Frimurare Vapen - IX Frimurareprovinsen - tredje serien - Svenska Provinsiallogerna - Göteborg, Linköping, Karlstad 
PÅHLMAN John M - Svenska Frimurare Vapen - IX Frimurareprovinsen - tredje serien - Svenska Stora Landslogen 
PÅHLMAN John M? - Svenska Frimurare Vapen - IX Frimurareprovinsen - andra serien Provinsiallogerna - Kristainstad, Göteborg, Linköping, Karlstad 
RAHBEK K. L. - Eleusis - Nyttaarsgave for Murere 5830 - Danska
RAHBEK K. L. - Tal af K. L. Rahbek hålit uti en Frimrare-Loge i Köpenhamn 
RAHBEK K. L. - Tal hållit på S:t Johannis Festen år 1815 - Frimurare Logen Z. t. N. i Köpenhamn 
REDSLOB Gustav Moritz - Apokalypsis - Blätter für pneumatisches Cristenthum und mystische Schrifterklärung - Tyska
REDSLOB Gustav Moritz - Das Mysterium oder der geheime Sinn der Stelle 2 Kor. 12, 1-10 - Erste Hälfte: der geheime sinn von 2 Kor. 12, 7 - Zweite Hälfte: der geheime Sinn der übringen verse - Tyska
REDSLOB Gustav Moritz - Die biblischen Angaben über Stiftung und Grund Paschafeier vom allegoristisch-kabbalistischen Standpunkte aus betrachtet - Tyska
REDSLOB Gustav Moritz - Die kanonischen Evangelien als geheime kanonische Gesetzgebung in Form von Denkwürdichkeiten aus dem Leben Jesu - Tyska
RITTERSHAUS Emil - Freimaurerische Dichtungen - Tyska
RITZAU E. N. - St.: Joh.: (Logen) Zorobabel og Frederik til det kronede Haab - Dens Historie og Medlemsfortegnelse fra aeldste Tider intil 31. Decbr. 1881 - Danska
ROSENQUIST M. - Tal hållit uti Skånska Provincial-Logen 22 Martii 1834 
RYDBERG Viktor - Bibelns lära om Kristus 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 1 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 10 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 11 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 12 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 2 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 3 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 4 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 5 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 6 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 7 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 8 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. I Romerska kulturen. Under de två första århundradena efter Kristus - häfte 9 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 13 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 14 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 15 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 16 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 17 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 18 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 19 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 20-21 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 22-23 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 24-26 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 27-28 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 29-30 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 31-32 
RYDBERG Viktor - Kulturhistoriska föreläsningar. II Medeltidens kultur till och med korstågen - häfte 33-34 
RYDBERG Viktor - Medeltidens magi - Jehovahtjänsten hos hebreerna - Urpatriarkernas släkttafla 
SANDBERG Andr. - Quo ex fonte haustus sit evangelii Joannei prologus - Prologen till Johannes evangelium - avhandling - Latin och grekiska
SAYCE A. H. - Talende Stene - En Skildring af de mest slaaende Bekraeftelser af Bibelen ved de nye Opdagelser i Aegypten, Palaestina, Assyrien, Babylonien og Lille-Asien - Danska
SCHAEFER Theodor - Was ist Freimaurerei? - Eine Darlegung des Inhalts der Freimaurerei und deren Bedeutung für die Gegenwart für Nicht-Maurer - Tyska
SCHAUBERG Jos. - Vergleichendes Handbuch der Symbolik der Fremaurerei - mit besonderer Rücksicht auf die Mytologien und Mysterien des Alterthums - band 1/3 - Tyska
SCHAUBERG Jos. - Vergleichendes Handbuch der Symbolik der Fremaurerei - mit besonderer Rücksicht auf die Mytologien und Mysterien des Alterthums - band 2/3 - Tyska
SCHAUBERG Jos. - Vergleichendes Handbuch der Symbolik der Fremaurerei - mit besonderer Rücksicht auf die Mytologien und Mysterien des Alterthums - band 3/3 - Tyska
SCHIFFMANN G. A. - Aabent Brev till Hr. Dr. Nielsen, Professor i Kirkehistorie i Kjöbenhavn, som Svar paa hans Skrift Freimaurerthum udn Chistenthum - Danska (översatt från tyska av A. Müller)
SCHINKEL von B., BERGMAN C. W. - Minnen ur Sveriges nyare Historia - Hertig Carls "Sanctuarium" samt tilldragelse däri vid Riksdagen 1789 - utdrag 
SCHMIDT Alexis - Beziehungen zwischen dem Urchristenthum, den altevangelischen Brüdergemeinden des Mittelalters, den Bauhütten und der Freimaurerei - Tyska
SCHNITZER Karl Fr. - Origenes über die Grundlehren der Glaubenswissenschaft - Tyska
SCHOTTMÜLLER Konrad - Der Untergang des Templer-Ordens - mit urkundlichen und kritischen Beiträgen - band I - Tyska & Latin
SCHOTTMÜLLER Konrad - Der Untergang des Templer-Ordens - mit urkundlichen und kritischen Beiträgen - band II - Tyska & Latin
SCHRÖDERHEIM Elis - Schröderheims anteckningar till Konung Gustaf III:s historia jemte Brefvexling emelan Konungen och honom 
SELASINSKY von - Freimaurerei und Christentum. Letzes Wort über die Angriffe des prof Hengestenberg gegen den Freimaurer-Orden - Tyska
SHERWOOD Gilbert et al - The freemasons' quarterly review - Engelska
SIMONSEN I. H. - Frimureriet och kyrkan 
SINNETT A. P. - De invigdas lära (Esoteric Buddhism) 
SINNETT A. P. - Den dolda verlden 
SOUTHER William (published and sold by) - New England anti-masonic almanac for the year of our Lord 1833 - Engelska
STEGER C - Für und wieder die Freimaurerei 
STEHR L. - Reden und Gedichte eines Freimaurers - Tyska
STENHAGEN, H.K.H Kronprinsen - Tal till H.K.H Kronprinsen, och hans svarstal, vid Kronprinsens inträde i Orden - Svenska, Franska
STENKULA P. A. - Tal i S:t Johannis Logen S:t Jacob i Linköping den 25 Maij 1813 
STENKULA P. A. - Tal i S:t Johannis Logen S:t Jacob i Linköping den 25 Maij 1814 
STUB H. G. - Foredrag mod det humanistiske og saakaldte kristelige Frimureri - Norska
STURZEN-BECKER - Reuterholm efter hans egna memoirer
SUHR Bloch - Mindeord over höisalig Kong Carl XV 
SUHR Bloch - Sorgetale over Sverrigs og Norges Drot Höisalig Kong Oscar - i St. Johannes Logen Orient Kjöbenhavn den 13de October 1859 - Danska
SVENSSON S. H. B. - Om ordensväsen hos T.O. 
THOMSEN S. - Frimureriet paa Fyn, Festskrift i anledning af ST JOH LOGEN "MARIA TIL DE TRE HJÄRTER"S 100-års jubileum 30 maj 1891 - Danska
THORLACIUS B. - Om Ægyptens symbolske Oldminder i saerdeleshed om Pyramiderne - Danska
THULSTRUP Carl Ludvig Henning - Anteckningar till Svenska Frimureriets Historia I: Berörande tiden från frimureriets införande i Sverige till Hertig Carl af Södermanlands övfertagande af Styrelsen övfer Svenska Frimurareorden 1774 
THULSTRUP Carl Lundvig Henning - Antecknignar till Svenska Frimmureriets historia II - berörande tiden från år 1774 då Hertig Carl af Södermanland öfvertog styrelsen öfver Svenska Frimurareorden till och med år 1800 
THYRÉN Johan Carl Wilhelm - Konung Oscar II - tal vis Lunds Universitets Minnesfest den 7 mars 1908 
TRENTOWSKI Ferdinand Bronislaw von - Freimaurerei - in ihrem Wesen und Unwesen - Tyska
TUXEN S. L. et al - Beretning om Secularfesten i den retm. og fuldk. St. Johannes Loge Zorobabel til Nordstjernen, 5845. - Danska
WALLENSTRÅLE M G - Uppå Högst Salig Hans Kongl. Majestäts Konung Adolph Fredrics begrafnings-dag den 30 julii 1771 - minnestal 
WALLIN Johan O. - Tal ställdt till Hans Knglig Höghet Hertigen af Södermanland, Prins Oscar uti Nordiska Första S:t Johannis Logen den 9 april 1816 
WALLIN Johan Olof - Tal hållit i S:t Andrée-Logen den Nordiska Cirkelen i Stockholm den 28 Febr. 1819 
WALLIN Johan Olof - Tal i S:t Andreé-Logen den Nordiska Cirkeln i Stockholm den 28 februari 1830 
WALLIWELL James Orckhard (MARGGRAFF Hermann - GRETSCHEL C. C.) - Urgeschichte der Freimaurerei in England - Tyska - översättning från engelska
WEBB Thomas Smith - The Freemason's Monitor - or illustrations of masonry - Engelska
WENNERBERG J. W. - Salomos Tempel och israeliternas gudstjenst ... 
WERNER F. L. Z. - Dalens söner eller tempelherrarne på Cypern och Korsbröderna 
VIGNOLES De et BOIS Du - La lire Maconne, ou recueil de chansons des Franc-Macons 
WIRSÉN C. D. af - Minnesblad utgifna med anledning af Konung Oscar II:s femtio-års-jubileum som frimurare 
WÄTERLING - Auf die Vollendung Ferdinands des Menschenfreundes - Eine Rede abgelesen in der Trauer-loge zur gekrönten Säule den 9ten August 1792 - Tyska

masonicprint1large02
1/1