Frimurareföreningen EOS
2074
Frimurareföreningen EOS
Krafts Torg 10
223 50 LUND

046-211 12 24
eos@frimurarorden.se

Frimurareföreningen EOS

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Låna på EOS i Ditt eget bibliotek

EOS Arkiv och Forskningsbibliotek innehåller många intressanta rariteter och vi har därför möjlighet till fjärrlån.

Totalt finns idag, i EOS samlingar, ca 11.000 sökbara titlar/instruktioner/föredrag. Fullt utbyggt räknar vi med att katalogen kommer att omfatta 15-18.000. Biblioteket omfattar en stor manuskriptsamling där originalen till många av Ordens skrifter i såväl Frölich, Dunérs, Flensburgs som VLN-serierna återfinns. Det mesta går att fjärrlåna, men äldre och/eller ömtåliga böcker lånas endast ut i undantagsfall och enkom för seriös forskning. Manuskript och arkivmaterial utlånas endast som kopior. EOS Arkiv och Forskningsbibliotek är till största delen inriktat på frimurerisk eller frimuraranknuten litteratur och ritualer. Arkivforskare hänvisas till Provinsiallogernas arkiv eller Ordensarkivet i Stockholm.

Är Du intresserad av att låna något ur EOS samlingar - vänligen kontakta FA via föreningens e-post.

Fjärrlån göres genom Ditt eget bibliotek. Beställning görs via arkivarie som sedan vidarebefordrar beställningen till EOS. Boken skickas sedan via rekommenderat brev till Ditt bibliotek och kvitteras där i sedvanlig ordning. Lånetid är 4 veckor men kan efter överenkommelse med FA förlängas (även kopior skall självklart återlämnas). Låntagaren svarar självklart för alla kostnader i samband med lån. Låntagaren har strikt ansvar för boken och är även skyldig att ersätta eventuell förlust med det fulla värdet (se även EOS Biblioteksreglemente). I övrigt gäller de regler som återfinns i OAL samt Ordens Arkivstadga.

EOS katalog kommer från hösten 2012 att successivt göras tillgänglig för alla via det nya "Bibliotekssystemet". För att ha tillgång till katalogen måste Ditt bibliotek vara uppkopplat mot systemet. Tillsvidare går det bra att ställa frågor via e-post.

EOS arkivarier kan också vara behjälpliga med att finna litteratur i särskilda ämnen.