Frimurareföreningen EOS
2074
Frimurareföreningen EOS
Krafts Torg 10
223 50 LUND

046-211 12 24
eos@frimurarorden.se

Frimurareföreningen EOS

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


EOS arkiv & bibliotek

Välkommen till EOS Arkiv och Forskningsbibliotek. Vi har öppet helgfria tisdagar från kl 17:30 till 18:30

I 1866 års stadgar står redan i de första paragraferna att föreningen skall ha ett bibliotek. I början sköttes biblioteket av en av "Föreståndarna" (motsv. BB idag). Detta visade sig snabbt inte vara tillräckligt varför en "Bibliotekarie" utsågs redan 1867.  I stadgarna står bland annat också att föreningens uppgift är att införskaffa, översätta och tillhandahålla frimurerisk litteratur.

I EOS samlingar finns en, näst intill, komplett samling av de i föreningen hållna föredragen samt ett mycket stort antal manuskript till föredrag hållna i andra enheter. Bland skatterna finns även de äldsta kända ritualerna för brödraföreningar, en stor samling tysk litteratur och ett polskt bibliotek. Föreningens bibliotekarier har under alla år följt de stiftande brödernas intentioner och konsekvent köpt in relevant litteratur, ny såväl som äldre. Idag innehåller EOS Arkiv och Forskningsbibliotek ca 11.000 sökbara titlar/instruktioner/föredrag och ca 200 tillkommer varje år genom inköp och donationer. Fullt utbyggt räknar vi med att katalogen kommer att omfatta 15-18.000 titlar/föredrag/instruktioner.

EOS katalog kommer successivt att göras tillgänglig för alla genom att föras in i "Bibliotekssystemet". Under tiden hjälper EOS arkivarier gärna till med sökningar i katalogen i olika ämnen - kontakta FA via föreninges mail.

På EOS finns allt från "Freemasonry for Dummies" och frimurarecharlatanen Cagliostros rannsakning i Vatikanen 1790 till kompletta samlingar av forskningslogers utgivning och äldre sällsynta ritualer från flera obedienser.

shutterstock_36894829
1/2