Facklan
2083
Facklan
Besöksadress:
Norra Långgatan 22
261 31 LANDSKRONA
Postadress:
c\o Göran Lindskog Kollebäckstorpvägen 456
266 93 MUNKA LJUNGBY

0418-109 19/ 070 942 18 68
facklan@frimurarorden.se

Facklan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Det var den 7 februari 1955 som VSM Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolf gav tillstånd till att inrätta en Johannesloge i Landskrona.

Invigningen av den nya Johanneslogen skedde den 5 maj 1955 och den allra första logesammankomsten hölls den 13 maj samma år.

Gammal fråga
Frågan om att inrätta en Frimurarloge i Landskrona var då en gammal fråga. När frågan kom upp första gången är inte längre bekant - det kan ha varit så tidigt som 1876 då ämnet förde till diskussion i brödraföreningen i Landskrona. Denna Brödraförening fick sin konstitution redan 1873. Men först 1912 fick brödraföreningen sitt fullständiga namn: Landskrona Brödraförening Facklan.

Någon under 1953 började frågan om att inrätta en S:t Johannesloge i Landskrona att diskuteras på allvar. Carl Theodor Sandström som då var Ordförande i brödraföreningen tog upp frågan med landshövding Per Westling som då var Provinsialmästare.
Efter viss tveksamhet ledde diskussionerna fram till en skrivelse till direktoriets ordförande H Malmberg. Till skrivelsen fogades utredningar om befolkningsunderlag och ekonomi.

Facklan och Kronan
Den 12 oktober 1954 beslöts enhälligt vid ett sammanträde att en framställning skulle göras om att få inrätta en Johannesloge i Landskrona. Carl Th Sandström fick i uppdrag att svara för den nya logens uppbyggnad. Det bestämdes att Brödraföreningen Facklan som hittills arbetat i I - VI graderna i fortsättningen skulle verka i IV-V och VI graderna. Brödraföreningens namn ändrades till Brödraföreningen Kronan. Och Johanneslogen fick namnet Facklan med valspråket Sub specie aeternitatis.

Vid invigningen 5/5/55 installerades Carl Th Sandström som logens förste Ordförande Mästare. Omedelbart efter invigningen inleddes arbetet i logen den 13 maj, 27 maj och 10 juni. Vid sammankomsterna recipierades fyra bröder. Sedan dess har tillströmningen av nya bröder till logen varit förhållandevis god genom åren.

God stämning
Från början hölls logens sammankomster på fredagar men ändrades 1979 till torsdagar. Även högtidsdagen som från starten alltid hölls den 5 maj har ändrats och firas inte längre på bestämd dag utan istället den dag som Ordförande Mästaren beslutar om.
Sedan december 1946 håller SJL Facklan och Brödraföreningen Kronan sina sammankomster i eget hus på N Långgatan i Landskrona.

Redan från första början var strävan tydlig att skapa en god stämning och en inre vänskap mellan bröderna. Denna inriktning har fortsatt och är fortfarande ett väl inarbetat kännetecken för Johanneslogen Facklan i Landskrona.