2024
Den Gyllene Kronan
Besöksadress:
DROTTNINGGATAN 32, KARLSKRONA
LARMTORGET 2, KALMAR
Postadress:
Larmtorget 2
392 32 KALMAR

0480-104 17
dgk@frimurarorden.se

Den Gyllene Kronan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik över Den Gyllene Kronan

Den 3 februari 2007 invigdes Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronan av Svenska Frimurare Ordens Stormästare, professor Anders Fahlman.

Medförande ljuset från öster kom han till Karlskrona och under högtidliga former förrättade invigningen av den nya föreningen. Det var 186 år sedan en ny frimurareenhet invigts i Karlskrona. Detta var höjdpunkten på mera än två års förberedelsearbete av en projektgrupp med ledamöter från Karlskrona, Kalmar och Växjö.

På uppdrag av PM i SPL och OM/O i Blekinge påbörjades arbetet med att undersöka intresset av en sådan förening bland bröderna i området. Efter att ha sonderat intresset bland O/OM i Kalmar och Växjö gjordes det första utskicket den 21 mars 2005.

Kontaktpersoner var Håkan Bergström Karlskrona, Richard Grügiel Växjö samt Gösta Sjögren i Kalmar. När sommaren kom gjordes en avstämning om det hade kommit in så många intresseanmälningar att det var möjligt att fortsätta projektet. Efter förhandling beslutades att gå vidare. Hösten 2005 gjordes ytterligare ett utskick. På invigningsdagen hade föreningen 180 grundläggare.

För att få inblick i kapitelfrimureri i en Brödraförening besökte Håkan Bergström Kapitelbrödraföreningen Viktor Rydberg i Jönköping vid ett antal olika tillfällen. Bröderna där var mycket tillmötesgående, vi fick ta del av arkiverade handlingar där deras projektarbete fanns beskrivet. Det blev också tillfälle att delta i iordningställande av lokalen inför sammankomst. Detta var mycket lärorikt och bidrog till att vi kunde besluta oss för att fortsätta projektet.

I slutet av november 2005 anordnades informationsmöte i alla tre städerna dit alla intresserade grundläggare var inbjudna. På dagordningen fanns information om hur långt projektet fortskridit, samt formellt val av ledamöter till projektgruppen. Vid de tre sammanträdena användes samma dagordning så att alla grundläggare skulle ställas inför samma frågor. En viktig fråga var om bröderna ville att kapitelbrödraföreningen skulle bildas. På alla tre orterna svarade man med ett frimodigt och otvunget, ja. Beslutet var enhälligt. Så valdes interimstyrelseledamöter, skattmästare och revisorer.
Från Karlskrona Håkan Bergström ordförande, Lars-Åke Nordin och Ingvar Ottosson, från Kalmar Hans Krumlinde, Sven Bernhardsson och Bengt Åberg och från Växjö Richard Grügiel samt Harald Gustavsson. Ingvar Ottosson blev skattmästare och så valdes en revisor från vardera Kalmar och Växjö.

Projektets sammanträden växlades mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det var många frågor som avhandlades. På de olika orterna resonerades det om vilket namn föreningen skulle få. Det fanns många förslag och under ett sammanträde där vi hade telefonkontakt med Logedirektoriums ordförande Tom Bergroth beslutades att föreslå Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronan och valspråket: Nåd och Barmhärtighet. Kronan syftar då på de olika städerna; Kronoberg för Växjö, Skeppet Kronan i Kalmar samt Karlskrona. Valspråket som alla tyckte var mycket välfunnet föreslogs av Richard Grügiel.

En stor del av det operativa arbetet bestod i att ta fram rekvisita. Där ställde bröderna upp med sina kunskaper. Broder Rolf Ahl i Kalmar snickrade en stor del av inredningen. Textilierna i Karlskrona syddes av Håkans fru Birgitta och ämbetsmannakordongerna med sin hemlighetsfulla knop tillverkades av ordföranden. Många bröder var intresserade och ställde upp på olika sätt. Man snickrade och målade, sydde och gick till olika butiker. Dessutom skänkte och betalade varje ämbetsman sitt ämbetsmannatecken.

Parallellt med vårt projektarbete gjorde man samma sak i Helsingborg och Halmstad. Den hjälp man fick därifrån var mycket värdefull. Man deltog i samköp av olika inredningsdetaljer och deras vice ordförande tillverkade bl.a. en mycket vacker menorah som blev presenterad på invigningsdagen.

Arbetet började således i Karlskrona och strax därefter i Kalmar. I Växjö påbörjades arbetet men på grund av dåligt engagemang från bröderna i Växjö så har verksamheten där lagts ner från och med år 2011. Föreningen kan nu glädja sig åt att man på de två orterna successivt har anskaffat erforderliga inventarier. Detta innebär således att man kan undvika att för varje sammankomst transportera föremål mellan de två städerna.

Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene kronan arbetade inledningsvis i grad VII och VIII. Sammankomsterna har varit välbesökta och en mycket uppskattad del av arbetet är de föredrag och de brödrasamtal som arrangeras vid varje sammankomst. Där resonerar bröderna om frågor som ligger varmt om hjärtat och som ofta väcks av det frimureriska innehållet i föredrag och ritual.

Tillkomsten av ytterligare en Kapitelbrödraförening har betytt mycket och engagerat flera bröder i det aktiva frimurararbetet. Föreningen har nu även erhållit tillstånd att arbeta även i grad IX och på sikt även grad X.

Maths Dackehag
FA DGK