2024
Den Gyllene Kronan
Larmtorget 2
392 32 KALMAR

0480-104 17
dgk@frimurarorden.se

Den Gyllene Kronan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Ett nytt verksamhetsår

Ordföranden och de nyinstallerade ämbetsmännen hälsar välkomna till ett nytt frimureriskt år med Den Gyllene Kronan.

Närmast på programmet står vårens sammankomster i:

- grad VIII lördag 11/3, 12:00 i Kalmar

- grad VII torsdag 6/4, 18:30 i Karlskrona

- grad VII lördag 8/4, 12:00 i Kalmar.
 

Anmälan till måltid i Karlskrona görs till sjobacken.catering@hotmail.se, eller 0709-26 56 33. 
Anmälan till måltid i Kalmar görs till 0480-104 17, eller dgk@frimurarorden.se. 

Varm och broderligen välkomna!


Högtidsdag 2017

Föreningen firade sin tionde högtidsdag fredagen den 17 februari i Kalmar.

Vart har de 10 åren tagit vägen? Den frågan ställde sig Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronans förre ordförande Lars-Åke Nordin, då han gjorde en historiks återblick över föreningens verksamhet, då föreningen firade sin tionde högtidsdag i Kalmar den 17:e februari. Tiden rinner snabbt i väg, men mycket har hänt på resan till brödernas gagn och förkovran.
Den Gyllene Kronan verkar i kapitelgraderna sju t.o.m. nio och ger bröderna, som är boende i utkanten av Skånska Provinsiallogens verksamhetsområde, en möjlighet att på hemmaplan få möjlighet till fördjupning i gradernas innehåll, utan att behöv göra den långa resan till Kristianstad.
Föreningen invigdes i februari 2007, efter ett par år av förberedelser, av ett antal bröder från Karlskrona, Kalmar och Växjö och Håkan Bergström blev dess förste ordförande. Idag hålls sammankomster i Karlskrona och Kalmar.
Nuvarande ordföranden i föreningen, Anders Enroth, kunde stolt hälsa välkomna ett femtiotal bröder, med Provinsialmästaren Christer Persson och Riddaren och Kommendören med Röda korset Bengt Bengtsson i spetsen, samt ett antal ordförande mästare, ordförande, bärare av Prins Bertils frimurarmedalj och inte minst föreningens förutvarande ordförande, Håkan Bergström och Lars-Åke Nordin.
Under högtidssammankomsten avtackades avgående ämbetsmän och ett antal nya hälsades välkomna. Dessutom  hade ordföranden nöjet att till nio förtjänta bröder utdela föreningens nyinstiftade förtjänsttecken för deras nedlagda arbete för föreningens bästa.
 


Aktuellt i Den Gyllene Kronan