Cubiska Stenen
2012
Cubiska Stenen
Besöksadress:
Stora Torg
Postadress:
Nya Boulevarden 8
291 31 KRISTIANSTAD

044-12 07 22
cubiska@frimurarorden.se

Cubiska Stenen

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Om tillkomsten av S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad

Skånes första lagliga frimurarloge, S:t Johanneslogen S:t Christopher, konstituerades i Kristianstad den 6 juli 1776. Medan detta datum ligger fast är tidpunkten för tillkomsten av S:t Andreaslogen Cubiska Stenen inte lika väl dokumenterad. Såväl inom den nya Johanneslogen som hos landsstormästaren hertig Karl (senare Karl XIII) har det tydligen varit ett starkt önskemål att också högre grader skulle kunna utdelas i Skåne. Första steget mot bildandet av en särskild Andreasloge här togs den 18 september 1777. Då hölls en logesammankomst på Bäckaskogs slott som under åren 1773-1780 disponerades av hertigen i egenskap av chef för Södra skånska kavalleriregementet.

Därvid antogs åtta recipienter till lärlinge medbröder och omedelbart därefter till mästare, nämligen fyra av logen S:t Christopher ämbetsmän och fyra andra medlemmar av denna loge.

Detta logemöte på Bäckaskog den 18 september 1777 kan räknas som upprinnelsen till den första Andreaslogen i Skåne, men något direkt beslut om instiftandet av en sådan finns inte protokollfört i det sammanhanget. Första gången Andreasloge hölls i Kristianstad var den 13 januari 1779 och då inom den redan etablerade Johanneslogen.

Efter att mästareloge hållits där kvarstannade de bröder som innehade Andreasgrader. Protokollet uppger att ordförande mästaren Kjell Christopher Barnekow, meddelade att utdelande av Andreasgrader skulle få ske inom logen S:t Christopher. Beslutet härom hade tagits vid den storloge som hållits vid midsommartiden 1778 på Vittskövle slott i närvaro av Gustaf III och hertig Karl.

Dagen efter mötet den 13 januari 1779 hölls ekonomiloge och beslöts anskaffa de möbler och dekorationer som behövdes för "en ordentelig Skottisk Loges hållande". Samtidigt företogs ballotering om inte mindre än 38 bröder att antagas till S:t Andreas lärlinge - medbröder och samtidigt fastställdes receptionsavgifter som emellertid redan i slutet av samma år höjdes i överensstämmelse med vad som gällde i andra loger.

Den första receptionen i Andreasloge i Kristianstad ägde rum den 27 januari 1779 då fem S:t Johannesmästare befordrades till S:t Andreas lärlinge medbröder.

Någon officiell invigning av en självständig Andreasloge i Kristianstad har tydligen inte skett. Visserligen är konstitutionsakten för "Den lysande S:t Andree Skottiske Logen Den Cubiska Stenen" daterad den 30 november 1777 - S:t Andreas' dag - men den synes vara antedaterad. Fram till 1801 hade denna loge så gott som allting gemensamt med S:t Christoper: ordförande mästare och övriga ämbetsmän, ekonomisk förvaltning och sammanträdesdagar. I protokoll och andra handlingar nämns "S:t Christophers Andreae Loge" å ena sidan och "S:t Christophers Johannis Loge" å den andra.

Namnet Cubiska Stenen förekommer i protokoll först i april 1798.