Carl
2053
Carl
Besöksadress:
Larmtorget 2
Postadress:
Larmtorget 2
392 32 KALMAR

0480-104 17
carl@frimurarorden.se

Carl

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

2014-2014-02-042014-Frimurareloger bildas sällan genom initiativ uppifrån. Istället tas de första stegen på lokal nivå. Så var det även i Kalmar: Här fanns frimurare mer än 30 år innan staden hade en egen loge. Kalmarbröderna fick då resa de nio milen till Karlskrona för att delta i frimureriska sammankomster – för oss en kort sträcka, men på 1800-talet ett betydande företag.

De tidskrävande resorna var säkert ett av skälen till att frimurare i Kalmar började undersöka möjligheterna att bilda en egen loge. Men förstås även viljan att utöka brödraskaran. Den första ansökan, som ingavs 1853, avslogs. Istället bildades Calmare Frimurareförening, med mål att bilda en loge i Kalmar. Brödraföreningens 28 medlemmar köpte en fastighet 1857, den Bremerska gården i hörnet Södra Långgatan–Kaggensgatan. Samma år beviljades föreningens ansökan att få upprätta en Johannesloge.

Svenska Frimurar Ordens stormästare, Oscar I, gav den nya logen namnet Carl och fastställde vår vapensköld. Eftersom konstitutionsakterna anger att det "C"; som finns på skölden skall vara krönt med en kronprinskrona, är det uppenbart att den fått namn efter dåvarande kronprinsen Carl, Sveriges konung 1859–1872 under namnet Karl XV.

Logen börjar sitt arbete
Uppenbarligen fanns ett stort behov av en frimurarloge i Kalmar. Redan innan invigningen fick logen tillstånd att anta frimurare. De första tre antogs den 8 februari 1858 och nr 2 var den kände källarmästaren Heinrich Witt. Fram till logens invigning den 10 september 1858 hade ytterligare 27 frimurare antagits. På tio månader hade antalet frimurare i Kalmar mer än fördubblats!

S:t Johanneslogens Carls högtidliga invigning förrättades av prins Oscar Fredrik, sedermera konung Oscar II. Samtidigt blev hovstallmästaren Jacob Wilhem Beijer installerad i sitt ämbete som Ordförande Mästare och ämbetsmän utsågs.

Till stiftarna av S:t Johanneslogen Carl räknas 27 av de 28 bröder som bildat Calmare Frimurareförening. En av dem hade avlidit innan Carl bildades. Dessa hade, som nämnts, recipierat på andra platser än i Kalmar, den förste av dem redan 1813. Med några få undantag hade Carls grundläggare antagits till frimurare i S:t Johanneslogen Gustaf i Karlskrona. Ser man till deras yrken var ungefär hälften av dem i offentlig tjänst. Av de övriga omnämns en stor grupp som "handlande".

Det ligger i sakens natur att logens stiftare blir dess första ämbetsmän. Men viljan att svetsa samman den äldre generationens frimurare med de bröder som recipierat i Kalmar är stark. Redan året efter logens invigning återfinns en av de tre första recipienterna i Kalmar som talman; den prästvigde läroverksadjunkten Johan Arvid Almquist.

1858–1878
S:t Johanneslogen Carl växte kraftigt under sin första tid. Vid början av 1870-talet, då antalet bröder var mer än 250, påbörjades arbetet för större lokaler. Från början var det tänkt att de ursprungliga lokalerna skulle byggas till, men istället bestämde man sig för att bygga helt nytt, på ny plats. 1878 stod det nya Frimurarhuset färdigt vid Larmtorget och sedan dess har Kalmarfrimurarna haft samma lokaler.

När man valde att bygga nytt istället för att utvidga de gamla lokalerna var avsikten att huset även skulle rymma en Andreasloge, för arbete i graderna IV-V och VI. Så blev fallet och S:t Andreaslogen Gustaf Adolf började sitt arbete 1878.

Frimureri i Kalmar på 2000-talet
Sedan logen grundades 1858 har närmare 3 000 frimurare mottagit sin första grad i S:t Johanneslogen Carl. Numera hålls 17–18 sammankomster/år i grad I, en sammankomst/termin i grad II och ca 10 sammankomster/år i grad III. Besöksgenomsnittet är ca 50 bröder/sammankomst och det är den högsta siffran bland alla arbetsloger inom Skånska Provinsiallogens arbetsområde.

Alla sammankomster avslutas med en enkel brödramåltid i våra egna lokaler.

S:t Johanneslogen Carls sammankomster sker normalt på torsdagar, medan Andreaslogen har sina sammankomster på måndagar. Logernas bibliotek är öppet varje onsdag mellan kl 18 och 20 under logeterminerna. Dessutom kan nämnas att vi har regelbundet återkommande studiecirklar kring frimureriet, föredrag i kapitelgrader och att vi reser för att besöka andra loger ett par gånger varje år.

Kalmarlogerna har förmånen att äga hela Frimurarhuset. Det innebär att vi har hotell och restaurang som hyresgäster.

Under året genomförs ett flertal arrangemang där våra damer ges tillfällen att deltaga. Vi gör årligen ett teaterbesök med efterföljande teatersupé, varje sommar görs en utflykt i vår närhet och ungefär vartannat år gör vi en längre resa, ofta till Stockholm. I december har vi vår traditionella adventssamling.

Logens Ordförande Mästare
1858–1875 Jacob Wilhelm Beijer
1875–1889 Christian Adolf Palme
1889–1903 Carl Adolf Fagerlund
1904–1917 Conrad Cedercrantz
1918–1923 Oskar Mossberg
1924–1928 Richard Borgstedt
1928–1938 John Falk
1939–1954 Carl Fagerlund
1954–1966 Gunnar Arnberg.
1966–1976 Sven Agelin
1976–1983 Kaj H:son Holmdahl
1983–1988 Karl Åke Österberg
1988–2000 Hugo Keller
2000–2007 Birger Klingström
2007–2013 Bengt Bengtsson
2013-          Carl-Peter Lindén

 

2014-02-04

Frimurarhuset
1/6