Carl X Gustaf
2092
Carl X Gustaf
Stortorget 4
252 23 HELSINGBORG

042-21 23 73
carl.x.gustaf@frimurarorden.se

Carl X Gustaf

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Frimureriet i Helsingborg kan härledas tillbaka till mitten av 1800-talet. Redan 1833 gjordes ett försök med att skapa en organiserad frimurarsammanslutning i staden. År 1844 bildades S:t Johanneslogen KÄRNAN.

1890 tillkom S:t Andreaslogen CARL X GUSTAF i det nybyggda frimurarhuset vid Stortorget som invigdes den 4 okt. 1890. I nära tolv decennier har sedan Carl X Gustaf kunnat glädja sig åt en jämn och lugn utveckling med arbetsloger i IV-V och VI graderna, som även flitigt besöks av medlemmar från närliggande loger och brödraföreningar. Ett givande och lärorikt utbyte sker också med danska, norska och tyska bröder. Även sammankomster med ett föredrag och en god ”systermåltid” för enbart ”frimurar-damer” ordnas, så att också dessa får lära känna varandra.

Som en aktiv och väl reglerad flod har logearbetet skridit framåt för frimurarsamhället i Helsingborg, som består av S:t Johanneslogen Kärnan och S:t Andreaslogen Carl X Gustaf samt Brödraföreningarna i Ängelholm och Klippan. Ett mycket nära samarbete finns också med SJL Facklan och Brf Kronan i Landskrona samt Brf EOS i Lund. År 2007 tillkom också Kapitelbrödraföreningen Kjell Christopher Barnekow där Helsingborg och Halmstad delar på ansvaret för arbetet.

Vårt frimureriska arbete fortsätter och kännetecknas av nyckelorden:
• brödragemenskap
• människokärlek
• personlig utveckling

S:t Andreaslogen Carl X Gustaf värnar om det arv som våra fäder givit oss att förvalta men arbetar även med att öka förståelsen för det frimureriska arbetet i den allmänna världen.

Logens valspråk:
PERICULUM MAJUS, MAJOR GLORIA!
(större fara, större ära) 1890 - 2009