Carl Johan
2022
Carl Johan
Besöksadress:
Drottninggatan 32
Postadress:
Drottninggatan 32
371 32 KARLSKRONA

0455-103 75
carl.johan@frimurarorden.se

Carl Johan

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Det finns anledning att tro att tanken på att bilda en Andreasloge i Karlskrona väcktes ganska tidigt. Frågan blev högaktuell i och med att hertig Carl, enligt skrivelse den 28 juni 1796 och undertecknad av kammarherren GA Reuterholm, medgivit att en loge fick bildas i Karlskrona. Av olika skäl kom det dock att dröja lång tid innan detta blev verklighet. Den 29 april 1820 utfärdade Hans Maj:t Konungen Carl XIV Johan ” Constitutions Bref” och ”Capitulations Act” för en lysande S:t Andreas Skottisk Loge med namnet Carl Johan.

Beslutet byggde på en framställning av sju personer, vilka i konstitutionsbrevet förklarats som logens grundare. Nämligen:
  Överstelöjtnant Axel Georg von Gerdten
  Löjtnanten vid Flottans konstruktionskår Carl Daniel Pettersson
  Stadsfiskalen Isac Hulst
  Lagmannen Johan Jacob Kleman
  Rådmannen Johan Georg Héerman
  Överstelöjtnanten Carl Gustaf Hårdh
  Överstelöjtnanten Johan Axel Lagerbielke

Av dessa fungerade von Gerdten som Ordförande Mästare för S:t Johanneslogen Gustaf. Den 31 mars 1821 utfärdades förordnande för Provinsial Mästaren att inviga S:t Andreas logen Carl Johan.På grund av ekonomiska bekymmer och svårigheter att få lokalfrågorna och därmed sammanhängande problem tillfredställande lösta kunde invigningen av logen ske först den 17 november 1823.

Invigningen förrättades av Provisialmästaren i Kristianstad, friherre Andreas Sigfried Rålamb varpå postdirektör C F Ljungstedt installerades som logens första Ordförande Mästare. Dennes faddrar var Ordförande Mästaren för S:t Johanneslogen S:t Christopher i Kristianstad greve Christian Barnekow och ovan nämnde överstelöjtnanten Axel Georg von Gerdten, Karlskrona.

Logens högtidsdag har därefter och intill år 1969 alltid firats den 17 november. Enligt beslut den 7 januari 1969 firas nu högtidsdagen under november månad, på dag som Ordförande Mästaren bestämmer.

Förutsättningarna för en S:t Andreas Loge skulle kunna bildas i Karlskrona var att ändamålsenligt och godkända lokaler kunde anskaffas. Detta skedde genom att man norr om den av Puke inköpta stenfastigheten byggde till en träbyggnad. Detta skedde under mycket stora uppoffringar från Johannesbrödernas sida. Den nybildade Andreaslogen hade nämligen inga egna tillgångar utan fick helt förlita sig till Johannesbröderna, vilka fick skuldsätta sig för byggnadsarbetenas utförande. 1823 noterades att skulden uppgick till 13 000 rdr, en summa som på den tiden var betydligt större än vad det låter idag. Skuldsumman växte ytterligare när det visade sig att den nya byggnadsdelens tak och väggar var i sådant skick att relativt omfattande ombyggnadsarbeten måste ske.

Tillkomsten av den nya Andreaslogen betydde mycket för Karlskronabrödernas och även för Kalmar frimurarna.

De frimurare från orten som förut velat recipiera inom Andreasfrimureriet hade varit hänvisade till i första hand Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad. Detta medförde givetvis på den tiden besvärliga och påfrestande resor med övernattningar varje gång man skulle besöka denna loge. Det finns väl anledning att tro att även möjligheten att recipiera i Stockholm utnyttjades av en del.

Sedan 24 maj 2014 är Överste 1gr. Bo Wranker S:t Andreas Logen Carl Johans Ordförandemästare.