Ängelholms Frimurareförening
2174
Ängelholms Frimurareförening
Besöksadress:
Odd Fellow, Storgatan 44
26232 ÄNGELHOLM
Postadress:
Måsgränd 19
262 21 ÄNGELHOLM

angelholm@frimurarorden.se

Ängelholms Frimurareförening

Här hittar du aktuell information om våra många aktiviteter och olika verksamheter. Äldre information hittar du längst ned på sidan.


Historik

Ängelholms frimurareförenings första sammankomst avhölls den 24 november 1934. Föreningen är således ganska ung men tillräckligt gammal för att ha fina och goda traditioner. Fyrtio bröder undertecknade en skrivelse till HM Konungen, Ordens Stormästare, om att få bilda en frimurareförening, vilken biföll densamma den 2 november 1934. Idag har föreningen ungefär 100 medlemmar.
De trettio första åren förfogade föreningen över lokaler på Hotell Thor i Ängelholm. Där ställde dir. A. Ringborg välvilligt upp med både förvaringsrum och arbetsrum, detta helt utan kostnad för bröderna.

I januari 1965 genomfördes den första sammankomsten i våra nya lokaler i Odd Fellow-huset, vilka fortfarande är hemvist för frimuraresammankomsterna.

1992 förhyrdes även en lokal på Måsgränd 19, i källarplan, där föreningen har biblioteksmöten, styrelsesammankomster och klubbaftnar.

Odd Fellow, Ängelholm
1/1