Loger

Stora Landslogen

(Stockholm)

Första fördelningen

(Stockholm, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Gotland)

Andra fördelningen

(Skåne, Blekinge, Kronoberg, Södra Halland, Södra Kalmar med Öland)

Tredje fördelningen

(Västra Götaland)

Fjärde fördelningen

(Jönköping, Kalmar, Östergötland)

Femte fördelningen

(Dalarna, Värmland, Örebro)


Sjunde fördelningen

(Västernorrland, Jämtland)

KAPITELLOGE (grad VII–X)

Mellersta Norrlands Provinsialloge

ANDREASLOGER (grad IV/V–VI)

Elysium

JOHANNESLOGER (grad I–III)

Arcturus
Bifrost
Höga Kusten
Moria
Vintergatan

Åttonde fördelningen

(Västerbotten, Norrbotten)