Löpande nyheter från Orden gällande Coronaviruset

Detta är den information som Orden centralt har publicerat hittills. Minutaktuell information finns att läsa på Folkhälsoinstitutets hemsida

2020-03-16

Sverige

Folkhälsoinstitutet:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Världshälsoorganisationen (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Utrikesdepartementet (UD)
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Finland

Institutet för hälsa och välfärd
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Utrikesministeriet hemsida
www.um.fi 

Stor Capitlet i Finland 
www.frimurarorden.fi

I Finland finns ett nytt rådgivningsnummer: 0295 535 535.