Ordens hemsida - Support

Ny version lanserad den 3/1 2017

Viktigt!

Ordens hemsida har alldeles nyss genomgått en övergripande översyn med en hel del nya och viktiga funktioner kommer att ge en, förhoppningsvis, bättre upplevelse för användarna.

Det är i det påloggade läget, dvs när användaren loggat in, som den största förändringen har genomförts. 

Dock så kan det förekomma vissa tekniska problem eller nya frågeställningar som uppstår vid en implementering av den här storleken. Vår förhoppning är givetvis att det skall röra sig om smärre justeringar.

Skulle det vara så att problem uppstår, eller support behövs rörande hemsidan, så sänd er fråga till följande adress: support@frimurarorden.se.

Rör din fråga FMS så är det till din Över Sekreterare som du skall vända dig. Det kan gälla behörigheter, rapporter eller handhavande av systemet.