Personuppgiftspolicy

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

Hemsidan www.frimurarorden.se sparar information i så kallade cookies för två syften: dels för att följa upp vilka sidor som över huvud används, dels för att upprätthålla en säker förbindelse efter inloggning.

Om personuppgiftsbehandling för medlemmar

SFMO regler för behandling av personuppgifter som följer Dataskyddsförordningen bestämmelser framgår på den Interna hemsidan.

Säljpolicy för webshop

Säljpolicy för Svenska Frimurare Orden finns under Frimuraordens Webshop, www.frimurarorden.se/hem/frimurarordens-webshop