Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2016 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

Fil.kand. Rolf Prag, X SPL, ADPM SPL  L LD  fO Eos.
Personalchef Per Lundborg, X GPL ,  tf vO UD,  fO Vhav.
Reklambyråchef John Fahlnaes, X GPL, vO ID

och utnämnt följande bröder att från den 19 mars 2016 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Överläkare Lars Mansfeld, X VPL, PBF, fOM Eug.
Tekniker Björn Wänting, X ÖNPL, PBF, FK ÖNPL.
Ingenjör Karl-Gösta Nilsson, X SPL, S UD fOM CXG

samt utnämnt följande bröder att från 19 mars 2016 vara

Innehavare av Prins Bertils Frimuraremedalj

Bankdirektör Dick Mannestig, X Svea, fS BD och
Redaktör Kjell Lekeby, x Svea, f AA AB.

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2016 utnämnt

Köpman Leif Wadell, R&K, f PM GPL

till ny Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

1/1
Reviderad: 2017-12-19