Nya Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2013 utnämnt
diplomingenjören Göran Andersson, R&K, SMS och
säkerhetschefen Nils Magnusson, R&K, PM SPL, förordnad SMP,
till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Stockholm den 28 januari 2013
På Stormästarens uppdrag

Ingmar Börjesson, OSK                 Anders Grafström, SS

1/1