Utnämning av nya R&K samt OHT

Angående utnämningar av Riddare och kommendör med Röda korset och innehavare av Ordens Hederstecken inom Svenska Frimurare Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 23 mars 2013 vara

Riddare och kommendör med Röda korset

Byggnadsingenjören Bengt Bengtsson, X SPL, OM Carl,
Majoren Ronny Schultz, X Svea, AChI L PD L PD-PD-DK,
Majoren Sten-Olof Eriksson, X MNPL, FDPM MNPL och
Professorn Göran Karlsson, X GPL, ADPM GPL L BD.

samt utnämnt följande bröder att från den 23 mars 2013 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken

Auktoriserade revisorn, civilekonomen Edward Waller, X Svea, f ledamot i PD och DD, f revisor i FrimS och Svea PL och
Informationschefen Curt Hansson, X SPL, FÖS SPL L PD-PD-AU.

Stockholm den 28 januari 2013
På Stormästarens uppdrag

Ingmar Börjesson, OSK              Anders Grafström, SS

1/1
Reviderad: 2018-02-14