Rapport från symposium om pediatrisk forskning

Ett symposium om pediatrisk forskning, Frontiers in Paediatric Research, arrangerat av Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm i samverkan med Karolinska Institutet, avhölls den 7 oktober på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Stiftelsen har under 25 år kunnat ge forskningsbidrag till pediatrisk forskning inom Stockholmsområdet. Patientnära relevant forskning av hög kvalitet har varit i fokus för stiftelsens insatser. Under åren har delats ut drygt 100 mkr, varav 10 mkr under 2014.

För att uppmärksamma denna angelägna forskning och som en del av 25-årsjubiléet ville stiftelsen och Karolinska Institutet ge möjlighet för barnläkare och övriga aktiva forskare att ta del av banbrytande pediatrisk forskning. I symposiet deltog nationella och internationella framstående forskare representerande såväl klinisk forskning som grundforskning.

Stiftelsens fyra sakkunniga svarade för var sitt föreläsningsblock med särskilt inbjudna föreläsare: Nyföddhetsmedicin, professor Mikael Norman, Astma och Allergi, professor Gunilla Hedlin, Neuropediatrik, professor Hans Forssberg och Barnfetma, professor Claude Marcus.

Stiftelsens Höga Beskyddare H. M. Drottningen deltog i symposiet tillsammans med närmare 100 inbjudna gäster, forskare och barnläkare.

Ytterligare information kan erhållas genom stiftelsens vetenskaplige sekreterare docent Bo Lindquist, mobil 070 385 1372.

1/1
Reviderad: 2014-12-13