Svenska Frimurare Ordens värdegrund

Bröder och allmänhet är varmt välkomna att ta del av Ordens värdegrundsarbete.

Sedan år 2013 bedriver Svenska Frimurare Orden ett aktivt värdegrundsarbete. Syftet är att på ett tydligt sätt kunna visa vad Orden står för och vad våra medlemmar kan förvänta sig av vår gemensamma verksamhet. Vi har valt ett träd som grundsymbol för att på enklast tänkbara sätt visa vad Orden står för i vår tid.

Läs mer om vårt värdegrundsarbete genom att klicka här ›››

1/1
Reviderad: 2015-05-16