Stamhuset får praktfull målning som gåva

Ordens stamhus får en mycket fin takmålning, målad i gammal mästarestil, till den vackra Oscarssalen.

Nu får Svenska Frimurare Ordens Stamhus någonting som saknats sedan 1696. Det är en stor nygjord takmålning, skapad i gammal mästarteknik, som placeras i den tomma takspegeln i Oscarssalen. Konstnären är Sanna Tomac som använders sig av gammal mästarteknik när hon nu skapar en takplafond som är fyra gånger sju meter stor.

– Detta projekt är ju helt fantastiskt och historiskt!, säger hon och glad över att ha fått förtroendet att framställa konstverket.

När Ordens Stormästare Gustaf Piehl avgick från sitt ämbete gjordes en insamling till Stamhusfonden. Därifrån kommer hälften av pengarna till projektet. Den andra hälften står Gustafs söner Carl-Gustaf och Johan Piehl för.

Till Gustaf Piehl

– Vår pappa tyckte väldigt mycket om Oscarsalen och därför känns det bra att genomföra detta till hans minne, säger Carl-Gustaf. I andra delar av Stamhuset finns rika utsmyckningar men Oscarssalen har aldrig känts riktigt färdig trots att den går genom en och en halv våningar och är fått praktfulla pilasterindelade väggar, stuckaturer och en stor takspegel.

– Seved Bååt som lät uppföra palatset avled samtidigt som byggandet avslutades, år 1669. En teori är att det just därför aldrig hann komma upp någon målning i salens tak, berättar Carl-Gustaf. Oscarssalen är redan från början pampig med sina pilasterindelade väggar och stuckaturer. Men nu ska den äntligen färdigställas helt efter drygt 300 år.

– Målningen är gjord i nutid, ska passa in i salen och anknyta till frimureriet. Jag försöker göra en målning som ser gammal ut. Mitt hopp är att den inte blir tidsbunden alls säger Sanna Tomac, som vet vad hon sysslar med. Hon undervisar i den mästarteknik som hon använder sig av.

Symboler

Tavlan är fylld av symboler och Sanna understryker att deras betydelse helt beror på vad varje människa själv för med sig och hur varje enskild person tolkar symboliken.

Men hon ger också sin egen tolkning: – En äldre man och ett barn symboliserar visdom både genom ålder och erfarenhet, men också den visdom barn har med sig i sin rena oskuld. De symboliserar också undervisning - den äldre förmedlar till den yngre. Dessa två fick också stå för elementet vatten, som ju har många viktiga innebörder, och som de delar med sig av på målningen.

– Det var litet komplicerat att få in vattnet i målningen på grund av perspektivet, men jag ville absolut att det skulle vara med.

Välgörenhet

Efter pojken kommer en grupp som symboliserar välgörenhet. En kvinna som tar hand om barnen och ger bröd till de behövande, barnen hjälper också till att ge föda och sprida skönhet och glädje. Ett lamm symboliserar oskuld, renhet och Kristus. Under kvinnans arm skymtar det brutna/formade stenblocket med tillhörande verktyg.

– De tre nedersta figurerna, två sträcker sig efter vatten/dricker och en sträcker sig efter bröd, symboliserar mänskligheten som fångar, bundna till jorden (också ett av elementen) och våra föreställningar, antaganden, avtal. Ett skelett har ju självklar symbolik. Två män som tillsammans med en ung kvinna i gult, bildar en triangel, är också ”fångar”, som det finns gott om skulpturalt sedan tidigare i salen, men här har de kommit närmare upplysning.

Mot ljuset

Två bröder som hjälper den tredje brodern att stiga upp till ljuset symboliserar brödraskap och samtidigt två pelare, brodern som stiger upp mellan dem har uppnått självinsikt och förenar sig med ljuset/sanning/visdom.

– Figurerna som rör sig mot ljuset står för den positiva energin och bort från cirkeln rör sig också en form av mörka, negativa energier (ilska, rädsla, girighet, lealöshet, ånger...). Luften och elden är också självklara delar av bilden och symboliken.

Det finns mycket mer att upptäcka i målningen. Fler frimureriska symboler är insmugna och tolkningarna är helt upp till betraktaren. Förutom all symbolik finns det 15 figurer i förgrunden, en central figur, 28 synliga ”ljusfigurer” plus ett större antal små ljusfigurer samt fem mörk-energi-figurer Målarduken som används är nästan fyra gånger sju meter och gjord av stark linneduk. Den ska ju hålla för att spännas upp på en ram. Första delen av målningen gjorde Sanna med duken liggande på golvet. Senare har den rests upp och en byggnadsställning har använts för att det ska gå att nå hela duken.

1/1
Reviderad: 2017-12-19