Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden

Angående utnämningar till riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden, nya Riddare och kommendör med Röda korset samt nya innehavare av Ordens Hederstecken.

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2015
utnämnt

Stormästaren i Isländska Frimurare Orden Valur Valsson
filosofie kandidat Thomas Böös, R&K, OU och
sektionschef Kaj Gustafsson, R&K, fSH

till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har
utnämnt följande bröder att från den 21 mars 2015 vara

Riddare och kommendör med Röda korset
Ingenjör Anders Fahlström, X ÖNPL, ADPM ÖNPL
Överste Jan Mörtberg, X Svea, t.f.SStM  vO UD  ADM NC
Vice chefsåklagare Göran Sjödell, X GPL, FDPM GPL
Överläkare Per Werner, X SPL, FDPM SPL och
Civilingenjör Per Arosenius, X Svea, AK Svea  L PD

samt utnämnt följande broder att från den 21 mars 2015 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken
Personalchef Jan Grenerfors, X ÖPL, PBF, fFÖS ÖPL.

 

1/1
Reviderad: 2017-12-19