Nya utnämningar inom Svenska Frimurare Orden:

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från 18 mars 2017 vara

Riddare och kommendör med Röda korset:

• Ekonomie- och politices magister Henrik Wikström, X SCF, FÖS SCF.
• Direktör Gillis Edman, X GPL, ADPM GPL.
• Teologie doktor Bengt Klemets, X SCF, FT ÖStL.
• Överstelöjtnant Torbjörn Höök, X Svea, FDPM Svea.
• Skattejurist Lars Hultqvist (avliden 1 april 2017), X Svea, AÖSkM Svea, L DD .
• Docent, överläkare Björn Börsbo, X ÖPL, ADPM ÖPL. 

samt utnämnt följande bröder att från den 18 mars 2017 vara 

Innehavare av Ordens Hederstecken:

• Politices magister Bengt Hellström, X SCF, PBF, fÖS, fFStM.
• Marknadsekonom Torgny Söderberg, X VPL, PBF, VisS.
• Direktör Guy Catani, X SCF, FDKM. 

samt utnämnt följande broder att från den 18 mars 2017 vara 

Innehavare av Prins Bertils Frimurare medalj:

• Komminister Ulf Lindgren, X Svea, fOUtbN

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2017 utnämnt:

• Docent Lars Bergholtz, R&K, f PM ÖPL till ny Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

1/1
Reviderad: 2018-02-14