Ny version av Ordens Allmänna Lagar, OAL

Ordens Allmänna Lagar har utkommit i en ny version som gäller från och med den 1 januari 2018. Den tidigare versionen av OAL upphör därmed att vara giltig från och med samma datum.

Mer detaljerad information kommer att utsändas till fördelningskanslierna.

Gällande OAL finns för nedladdning. Klicka här för att komma till dokumentet (kräver inloggning) ››› 
 

1/1
Reviderad: 2018-01-02