Ny Stormästare

Svenska Frimurare Orden har genom val av Stora Landslogens medlemmar utsett Anders Strömberg till ny Stormästare.

Till ny Stormästare för Svenska Frimurare Orden har genom val av Stora Landslogens medlemmar den 18 mars 2012 utsetts jur.kand. Anders Strömberg, nuvarande Stormästarens ståthållare. Han kommer att tillträda sitt ämbete och installera sig fredagen den 11 maj 2012. Anders Strömberg efterträder professor Anders Fahlman, som innehaft ämbetet sedan 2001.
En presentation av den nye Stormästaren kommer att publiceras inom kort.

Stockholm 2012-03-18
Informationsdirektorium

Information in English ›››

1/1
Reviderad: 2017-12-19