Ny Stormästare i Den Norske Frimurerorden

Ragnar Tollefsen har valts till ny Stormästare i Den Norske Frimurerorden.

Installationen kommer att äga rum den 29 november 2018 i Den Norske Frimurerordens Stamhus i Oslo.

Vi lyckönskar broder Ragnar.

Anders Strömberg
Stormästare SFMO

Länk till nyhet på Den Norske Frimurerordens hemsida
 

1/1
Reviderad: 2019-01-12