Ny Stormästare i Den Danske Frimurerorden

Överläkare Walter Schwartz blir ny Stormästare i Den Danske Frimurerorden.

Walter Schwartz är provinsialmästare i provinsiallogen i Odense. Han upptogs i Orden den 4 april 1989 i S:t Johannes logen Maria til de tre Hjerter i Odense. Installationen äger rum den 1 juni 2013.
Till Den Danske Frimurerordens hemsida: https://www.ddfo.dk

1/1
Reviderad: 2018-02-14