Ny Powerpointpresentation för Svenska Frimurare Orden

Orden förnyar sina informationsmaterial under hösten 2018. Först ut är en ny presentation för PowerPoint.

Under augusti och september 2018 kommer Orden att lansera ett helt nytt informationspaket. Detta består av en ny broschyr för främmande sökande, en ny folder för att presentera Orden för intresserad allmänhet samt en ny presentation för PowerPoint. 

Först ut är presentationen för PowerPoint som är producerad i två versioner, en för visning i så kallad "kioskläge", dvs automatisk visning och en för visning av en föredragshållare. 

Övriga produkter kommer att distribueras till samtliga fördelningskanslier under augusti, samt till samtliga bröder via Frimuraren nr 3/2018. 

Powerpointpresentationerna finns på följande länk (kräver inloggning): https://www.frimurarorden.se/ordens-trycksaker/

1/2
Reviderad: 2018-08-08