H.M. Konung Carl XVI Gustaf 70 år

Svenska Frimurare Ordens Stormästare överlämnade gåva till Stiftelsen Ungt Ledarskap i samband med uppvaktningen inför H. M Konungens födelsedag.

Som en hyllning till H.M. Konungen på hans 70-årsdag har Svenska Frimurare Ordens Stormästare, Anders Strömberg, tillsammans med ordföranden för Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Carl-Gustaf Piehl, och ordföranden för Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, Peter Möller, vid en uppvaktning på Slottet överlämnat en gåva till Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Denna stiftelse bildades inför Kungens 60-årsdag och har under 10 år fått möjlighet att lyfta fram och stödja unga ledare som goda förebilder för den generation som skall utveckla framtidens Sverige. Behovet av goda förebilder och gott ledarskap är minst lika stort idag som för 10 år sedan och Kungen har därför inför sin 70-årsdag önskat sig en förlängning av Stiftelsens verksamhet under åtminstone 5 år till.

Vid uppvaktningen framhöll Stormästaren att Stiftelsen Ungt Ledarskap och dess verksamhet mycket väl överensstämmer med det som Orden och dess närstående stiftelser arbetar för att främja. Det kändes därför särskilt angeläget att som en hyllning till Konungen få lämna en gåva som kan bidra till Stiftelsens möjligheter att verka för ett gott värdebaserat ledarskap och att stödja unga ledare.

Foto: Peter Knutson, © Kungahuset.se

1/1
Reviderad: 2017-12-19