Nyheter från Ordens kansli

Nya utnämningar till Riddare och kommendör med Röda korset, Ordens Hederstecken samt Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden.

Svenska Frimurare Ordens Stormästare och Högste Styresman har utnämnt följande bröder att från den 22 mars 2014 vara

Riddare och kommendör med Röda korset
Överstelöjtnant Herman Håkansson, X SPL, OM Carl Johan AAÖBB SPL.
Bankdirektör Peter Westrup, X Svea, tjf PM Svea L SFBS.
Laboratorieingenjör Peter Granstam, X ÖPL, OM S:t Jacob.
Bankdirektör Michael Boström, X Svea, OM S:t Erik ÖSkM DD och
Agronom Olof Sköld, X ÖPL, O VR S LD.

samt utnämt följande bröder att från den 22 mars 2014 vara

Innehavare av Ordens Hederstecken
Avdelningsdirektör Ulf Åsén, X Svea, PBF ÖAÖB.
Överstelöjtnant Jan Lindman, X VPL, f FK VPL och
Generalmajor, Friherre Göran De Geer, X ÖPL, ADPM ÖPL.

Angående utnämning av Riddare av Kungliga Carl XIII:s Orden
Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf har den 28 januari 2014 utnämnt
teologie doktor Kjell Hognesius, R&K, OB och
överstelöjtnant Anders Grafström, R&K, f SS
till nya Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

1/1