En ny Stormästare har installerat sig

Vid en högtidlig ceremoni har den nye Stormästaren i Svenska Frimurare Orden installerat sig i sitt ämbete.

Bland de närvarande fanns förutom många svenska frimurare i alla grader också ett stort antal bemärkta högt uppsatta företrädare för olika Ordnar inom frimureriet, från såväl Finland och Baltikum i öster, Italien i söder och England i väster. Stormästarna från Danmark, Norge och Island deltog självklart också för att välkomna den nye kollegan.

För första gången i modern historia fanns vakter vid grinden till Bååthska palatset på Blasieholmen i centrala Stockholm när jur kand Anders Strömberg skulle installera sig i sitt ämbete som Svenska frimurare Ordens nye Stormästare.  Det stora intresset för händelsen hade tvingat fram en föranmälan och det var bara med biljett, medlemskort och legitimation man fredagen den 11 maj 2012  kunde få tillträde till Ordens vackra Stamhus.

Det var 11 år sedan Professor Anders Fahlman installerade sig som Stormästare så det händer inte så ofta att man byter företrädare på den posten. Anders Fahlman fyllde 75 år den 17 april, och lämnar därför enligt Ordens allmänna lagar (föreningsstadgan) ämbetet. Han kunde ha suttit kvar året ut men ville ge sin efterträdare en möjlighet att under sommaren växa in i arbetsuppgifterna. Anders Fahlman efterträdde år 2001 den förste Stormästaren som inte var av kunglig börd; Gustaf Piehl.  Tidigare har HKH Prins Bertil, Konungarna Gustaf VI Adolf och Gustaf V under förra seklet innehaft ämbetet som Stormästare. Dessa satt på livstid. Anders Strömberg har under ett antal år varit Stormästarens Ståthållare, en av de fyra i högsta ledningen, och har en god kännedom om sitt nya ämbete.

Det fanns inte en ledig stol i Stamhusets Riddarsal när den vackra ceremonin började på utsatt tid kl 16.00. Med musik och stämningsfullt överlämnande av de insignier som kännetecknar Ordens Stormästare och ett installationstal fyllt av förhoppningar inför framtiden togs den nye Stormästaren emot av de församlade.  Hela ceremonin skedde i den lägsta graden så att alla som tagits emot som medlemmar i Svenska Frimurare Orden har möjlighet att delta i högtiden.

Efter en kort paus under vilken Stormästaren gratulerades av såväl hög som låg tog banketten vid i en bankettsal vars ena långvägg öppnats mot Pelarsalen som också den var dukad till sista plats. Fantastisk meny, korta och innehållsrika tal och en härlig feststämning som infunnit sig från första stund gjorde att kvällstimmarna försvann till att bli ett vackert minne av en ovanlig men därför också viktig stämningsfull högtid att bära med sig vidare i livet.

(Klicka på bilden ovan för att se fler bilder.)

Text och bilder: Kjell Mazetti

1/6