Återupptagna förbindelser med GLNF

Svenska Frimurare Orden har återupptagit förbindelserna med Grand Loge Nationale Francaise (GLNF). Det innebär att det åter är möjligt för Ordens medlemmar att besöka franska loger tillhörande GLNF.

1/1
Reviderad: 2018-03-27