Anslag till medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg under måndagen fick fem forskare från Göteborg mottaga anslag om totalt 1 100 000 kronor från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Professor Sven Enerbäck
- Brun fettväv hos friska människor

Professor Anders Linden
- Spontan och inducerad IL-17-signalering och mobilisering av det medfödda immunförsvaret i luftvägarna hos rökare med och utan KOL

Professor Mattias Lorentzon
- Fysisk aktivitet, osteoporos och frakturrisk

Professor Margda Waern
- Suicidalitet hos äldre kvinnor: vägen tillbaka till livet

- Docent Madeleine Zetterberg
Det åldrande ögat och dess sjukdomar; en oftalmologisk biobank för studier av riskgener

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,35 miljoner kronor.

Totalt delas årligen ut över 40 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

Kontaktpersoner:

Peter Möller, ordf Frimurarestiftelsen, 070-580 20 13
Jan-Magnus Hagman, sekr Frimurarestiftelsen, 073-042 36 46
Leif Wadell, Provinsialmästare Göta Provinsialloge, 070-820 11 09

1/1