Anslag till medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Malmö under torsdagen den 3 april fick sex forskare från Malmö och Lund mottaga anslag om totalt 1 250 000 kr.

Professorerna Patrik Brundin, Susanne Iwarsson, Arne Lindgren, Bodil Ohlsson, Jan Sundquist och docenten Ulf Jakobsson erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår
till 10,35 miljoner kronor.

Totalt delas årligen ut över 40 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

Kontaktpersoner
Peter Möller, ordf  Frimurarestiftelsen: 070-580 20 13
Jan-Magnus Hagman, sekr  Frimurarestiftelsen: 073-042 36 46
Christer Persson, Provinsialmästare Skånska Provinsiallogen: 070-214 66 74

1/2