Drottning Silvia delade ut anslag till medicinsk forskning

Drottning Silvia delade ut anslag om totalt 10 000 000 kr till medicinsk forskning om barn- och ungdomssjukdomar från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm.

Vid en högtidlig sammankomst under onsdagen i Bååtska palatset i Stockholm, Svenska Frimurare Ordens stamhus, delade Drottning Silvia ut anslag om totalt 10 000 000 kr till medicinsk forskning om barn- och ungdomssjukdomar från Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm. 

Tjugonio forskningsgruppledare erhöll totalt 8 050 000 kr. Sju unga forskare fick som doktorandtjänst och utbildningsbidrag dela på 1 950 000 kr. Vid sammankomsten fick också 26 förstagångsstipendiater sina diplom ur Drottningens hand.

Alltsedan 1995 har Drottningen som stiftelsens Höga Beskyddare årligen medverkat i denna utdelningsceremoni. Under samma tid har drygt 110 miljoner kr lämnats som forskningsanslag.

Stiftelsens ändamål är att understödja vård och fostran av barn och ungdomar och att lämna anslag till medicinsk forskning om barn- och ungdomssjukdomar. Sammanlagt kommer stiftelsen under 2015 att för dessa ändamål lämna bidrag med ca 18 miljoner kr.

Från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden delas årligen ut över 40 miljoner kr. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.


Kontaktpersoner:
Carl-Gustaf Piehl, stiftelsens ordförande:
070-570 33 23
Jan-Magnus Hagman, stiftelsens sekreterare:
073-042 36 46

1/1
Reviderad: 2017-12-19