Anslag till medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Vid en högtidlig sammankomst den 19 februari på Svenska Frimurare Orden i Umeå fick fyra Umeåforskare mottaga anslag om totalt 800 000 kronor från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Docent Niklas Lenfeldt
– Utveckling av nya kliniska metoder med magnetkamera på äldre patienter med Parkinsons
sjukdom, slaganfall och hydrocephalus

Professor Lillemor Lundin Olsson
– Skräddarsydd, fallpreventiv träning med interaktivt tekniskt stöd

Professor Lars Nyberg
– Minnesforskning avseende tidiga tecken på demens

Professor Tommy Olsson
– Intervention med kost och träning vid övervikt och typ 2 diabetes

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Göteborg och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,35 miljoner kronor.

Totalt delas årligen ut över 40 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

Kontaktpersoner:
Peter Möller, ordförande, Frimurarestiftelsen, 0705-80 20 13
Jan-Magnus Hagman, sekreterare, Frimurarestiftelsen, 073-042 36 46
Christer Fessé, Provinsialmästare, 072-212 85 20

1/1