Anslag till medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse.

Vid en högtidlig sammankomst hos Frimurare Orden i Linköping under tisdagen fick sju forskare från Linköping ta emot totalt 1,4 miljoner kronor i forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Professorerna Tiny Jaarsma, Toste Länne, Anna Strömberg, Stefan Thor, Karin Öllinger, Carl Johan Östgren och docent Martin Hallbeck tilldelades anslag för forskning i huvudsak fokuserad på sjukdomar som drabbar äldre.

I år gick anslagen till forskning om Alzheimers sjukdom, risken att drabbas av sjukligt förstorad kroppspulsåder, hur näringsintaget påverkar äldre med konisk hjärtsvikt, förbättrad kommunikation med patienter med kronisk hjärtsvikt, åldersdiabetes  samt ett projekt som bl.a. undersöker om man kan få cancerceller att begå självmord.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; det totala beloppet för årets forskningsanslag uppgår till 10,35 miljoner kronor.

Totalt delas årligen ut över 40 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

Kontaktpersoner:
Peter Möller, ordf  Frimurarestiftelsen, 070-580 20 13
Jan-Magnus Hagman, sekr  Frimurarestiftelsen, 073-042 36 46
Lars Bergholtz, Provinsialmästare Östgöta Provinsialloge, 070-572 35 55

Bildtext:
Glada miner när 1,4 miljoner kronor delades ut till forskarna i Linköping. Från vänster professorerna Anna Strömberg och Karin Öllinger,ÖPL:s provinsialmästare Lars Bergholtz, Frimurarestiftelsens ordförande Peter Möller,Peter Granstram blivande PM i ÖPL, docent Martin Hallbeck och professorerna Carl Johan Östgren och Toste Länne.

1/1