Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse.

Vid en högtidlig sammankomst på Svenska Frimurare Orden i Göteborg under måndagen den 2 februari 2015 fick tio forskare från Göteborg mottaga anslag om totalt 2 150 000 kr.

Professorerna Sven Enerbäck, Anders Linden, Mattias Lorentzon, Annika Rosengren, Ingmar Skoog, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Margda Waern, Anders Wallin, Henrik Zetterberg och docent Madeleine Zetterberg erhöll forskningsanslag ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna, samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården. Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Stockholm, Uppsala, Linköping, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,39 miljoner kronor.

Totalt delas årligen ut över 40 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

Kontaktpersoner:
Peter Möller, ordf Frimurarestiftelsen, 070-580 20 13
Jan-Magnus Hagman, sekr Frimurarestiftelsen, 073-042 36 46
Leif Wadell, Provinsialmästare Göta Provinsialloge, 070-820 11 09

1/1
Reviderad: 2015-05-14