Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse 2015

Vid en högtidlig sammankomst under torsdagen på Bååtska palatset i Stockholm, Svenska Frimurare Ordens Stamhus, delade Prinsessan Christina, Fru Magnuson ut anslag om totalt 5 150 tkr till sjutton forskare från Stockholm

Forskarna är professorerna Kerstin Brismar, Lena Gunningberg, Göran K Hansson, MaiLis Hellenius, Rolf Hultcrantz, Östen Ljunggren, Maria Masucci, John Pernow, Anders Wanhainen, Agneta Yngve och docenterna Claes Hultling, Martin Ingelsson, Cesare Patrone, Josefm Skogsberg, Hui-Xin Wang samt med dr Petter J äremo, Carina Lundh Hagelin.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för
ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.

Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Linköping, Göteborg, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,39 miljoner kronor.

Totalt delas årligen ut över 40 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar
och äldre.

Kontaktpersoner:
Peter Möller, ordf Frimurarestiftelsen
070-580 20 13

Jan-Magnus Hagman, sekr Frimurarestiftelsen
073-042 36 46

1/1
Reviderad: 2015-05-14