Anslag till medicinsk forskning

Anslag till medicinsk forskning från Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse.

Vid en högtidlig sammankomst under torsdagen den 27 mars 2014, på Bååtska palatset i Stockholm, Svenska Frimurare Ordens Stamhus, delade Prinsessan Christina, Fru Magnuson ut anslag om totalt 5 150 000 kr till tjugotre forskare från Stockholm och Uppsala ur Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Forskarna är professorerna Kerstin Brismar, Maria Eriksdotter, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Lena Gunningberg, Göran K Hansson, Mai-Lis Hellénius, Rolf Hultcrantz, Maria Masucci, John Pernow, Mårten Rosenqvist, Magnus Sköld, Mats Trulsson, Anders Wanhainen, Agneta Yngve och docenterna Martin Ingelsson, Cesare Patrone, Josefin Skogsberg, Hui-Xin Wang, Inger Wårdh samt med dr Petter Järemo, Carina Lundh Hagelin och Veronica Murray

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna samt att främja vetenskaplig forskning till förmån för åldringsvården.
Frimurarestiftelsen delar även ut anslag till forskare i Linköping, Göteborg, Malmö, Lund, Umeå och Helsingfors; slutsumman för årets forskningsanslag uppgår till 10,35 miljoner kronor.

Totalt delas årligen ut över 40 miljoner kronor från stiftelser och fonder med anknytning
till Svenska Frimurare Orden. Förutom till forskning inom pediatrik och geriatrik går bidrag även till musik-, konst- och kulturliv samt till stöd för behövande barn, ungdomar och äldre.

Kontaktpersoner:
Peter Möller, ordf Frimurarestiftelsen, 070-580 20 13
Jan-Magnus Hagman, sekr Frimurarestiftelsen, 073-042 36 46

1/1