Ämbetsmannamatrikel 2016

Från Ordens kansli, 2016-06-02:

Ämbetsmannamatrikel 2016 kommer att finnas tillgänglig
från och med 2016-06-14.

• Pris 75 kronor vid avhämtning på Ordens kansli i Stockholm.
• Pris 115 kronor vid hemsändning.

Beställning för hemsändning sker genom insättning av 115 kronor, på Svenska Frimurare Ordens plusgiro 34 40-5. Glöm inte att ange namn och adress, vänligen texta tydligt.

1/1
Reviderad: 2016-08-08