Alla nyheter på ett ställe

Nu kan du ta del av alla nyheter som publiceras på Ordens hemsida på ett och samma ställe

Varje år publiceras mängder av nyheter på Ordens hemsida. Svenska Frimurare Orden har fler än 150 enheter som samlar 15.500 medlemmar och när alla dessa enheter publicerar nyheter kan det bli svårt att överblicka allt. 

Därför har vi på vår hemsida en särskild sida där du kan följa nyhetsflödet på ett praktiskt vis. 

Du kommer till sidan för nyhetsarkivet genom att klicka här ›››

1/1
Reviderad: 2015-01-02